Vår historia

Det var 1990 som psykiatrin i Landskrona, i nära samarbete med framlidne professor Carlo Perris, grundade Kognitiva Utbildningsenheten (KUE), sedermera Kognio – Centrum för KBT och nu nyligen Kognio, och därmed introducerade kognitiv psykoterapi i Skåne.

Sedan dess har mer än ett fyrtiotal steg-1 utbildningar genomförts, tre legitimationsgrundande (steg-2) utbildningar, varav den senaste i samarbete med institutionen för psykologi vid Lunds universitet, samt fem handledarutbildningar. Förutom regelbundet återkommande introduktionskurser (de s.k. veckokurserna) har enheten anordnat kortare fördjupningskurser på olika utbildningsnivåer.

Vid slutet av 90-talet förlades verksamheten till Lund och kom slutligen år 2005 att organisatoriskt tillhöra division psykiatri inom USIL (nuvarande SUS). Emellertid ansågs inte terapiutbildningarna utgöra del av sjukvårdens kärnverksamhet och en lämpligare tillhörighet diskuterades länge vilket slutligen utmynnade i beslut att låta ansvaret för verksamheten tas över av annan huvudman. Resultatet blev en privatisering av KUE.

2009 ändrades namnet från KUE till Kognio – Centrum för KBT AB, i samband med att verksamheten utvidgades med bland annat en psykoterapimottagning och externa vårdavtal. Då fick vi även tillgång till en ändamålsenlig lokal med plats för samtliga verksamhetsområden under ett och samma tak. 

Kognio avslutade vårdavtalet med Region Skåne 2019 och flyttade till nya lokaler på Skomakaregatan 13 i Lund. I oktober 2022 i samband med 30-års jubileet ändrades företagets namn till Kognio.