Om oss

Kognio - Centrum för KBT strävar efter att erbjuda alla yrkesverksamma med intresse för KBT ett kunskapscenter för utbildning, forskning och behandling. Vi är övertygade om att utbildningarna som utgör Kognios kärnverksamhet gynnas av nära band till både forskning och behandling.

Utbildning i KBT sedan 1990

Kognio har mångårig erfarenhet av utbildning i KBT. Vår första steg 1 utbildning startade redan 1990 och tre år senare den första introduktionskursen. Sedan dess har omkring 800 terapeuter med grundläggande kompetens i KBT (steg 1) utbildats och examinerats av oss. Cirka 1500 yrkesverksamma har fått en orientering i KBT via den veckolånga introduktionskursen.

Många av våra studenter har fortsatt antingen på någon av Kognios tre legitimationsgrundande utbildningar (steg 2) eller på universitetets psykoterapeutprogram och sedan av Socialstyrelsen blivit legitimerade psykoterapeuter. För att tillgodose södra Sveriges behov av handledare i KBT har 30-talet handledare med KBT-inriktning utexaminerats vid någon av de fem handledare- och lärarutbildningar (steg 3) som vi arrangerat.

Vårt utbildningsutbud har sedan starten dominerats av introduktionskurser och steg 1 utbildningar. Efterhand har däremot verksamheten utvidgats till att även inkludera workshops, kurser och kortare utbildningar i ämnen som Prolonged Exposure, ACT, Schematerapi och Mindfulness.

Introducerade KBT i södra Sverige

Vi lanserade KBT i södra Sverige under 90-talet. Det skedde i samarbete med vår mentor professor Carlo Perris som introducerade kognitiv psykoterapi i vårt land. Under en längre tid (ca. 15 år) var vi ensamma i vår landsända om att anordna utbildningar i denna terapiform. Erfarenheterna från denna tid av fortlöpande utvecklingsarbete ligger till grund för dagens utbildningar i KBT.

KBT på Lunds Universitet

Kognio verkade för att KBT fick akademisk status. Genom bl. a. vår försorg tog kognitiv psykoterapi 1996 plats i psykologprogrammets psykoterapiutbildning vid Lunds Universitet bredvid den då väletablerade psykodynamiska terapin. Tio år senare, 2005, förde vi också över vår steg 2 utbildning till psykologiska institutionen för att tillsammans med de dynamiska och familjeterapeutiska metoderna skapa det nuvarande psykoterapeutprogrammet. Vi har än idag mycket starka band till  institutionen, eftersom flera av våra lärare och handledare även är verksamma inom institutionens terapiutbildningar och forskning.

Studentinflytande

Aktivt studentinflytande har en självklar plats i vår verksamhet. Våra studenter påverkar sin utbildningssituation och bidrar till kvalitetsutveckling genom fortlöpande kursutvärderingar samt arbete i studeranderåd och institutionsstyrelse.

Studeranderåd. Studeranderepresentanter från pågående steg 1 utbildningar träffar utbildningsledningen minst en gång per termin i ett Studeranderåd. I detta forum diskuteras olika frågor gällande utbildningens innehåll, kurslitteratur, planering och genomförande.

Institutionsstyrelse. Två representanter för studenterna ingår dessutom som ordinarie ledamöter i institutionsstyrelsen. Där fattar de beslut i utbildningsfrågor tillsammans med utbildningsledningen samt representanter för lärare och handledare.

Forskning

Vi följer och bidrar till aktuell behandlingsforskning med särskild inriktning på KBT. I utbildningsledningen har vi aktiva forskare verksamma med forskningsprojekt i samarbete med Lunds Universitet. Syftet med Kognios engagemang i detta avseende är dels att bidra till metodutveckling, dels kunna säkerställa att våra utbildningar vilar på en aktuell vetenskaplig grund.

Från utbildningsenhet till ett centrum för KBT

Kognio var ursprungligen enbart ett utbildningsföretag som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT. Denna utveckling är styrd av övertygelsen att våra utbildningar gynnas av närhet till både forskning och behandling.

Behandling

Klinisk verksamhet har en central roll i Kognio. Ett flertal lärare och legitimerade psykoterapeuter bedriver både behandling och handledning i våra lokaler. På så sätt skapas nära band mellan utbildning och den terapeutiska praktiken, vilket berikar undervisningen.

Kognio idag

Sedan 2020 verkar Kognio som ett kunskapscenter i hjärtat av Lund med Domkyrkan och Lunds Universitet som grannar.

Domkyrkan
Vyn från vår föreläsningssal.

Om oss

Kognio - Centrum för KBT strävar efter att erbjuda alla yrkesverksamma med intresse för KBT ett kunskapscenter för utbildning, forskning och behandling. Vi är övertygade om att utbildningarna som utgör Kognios kärnverksamhet gynnas av nära band till både forskning och behandling.

Utbildning i KBT sedan 1990

Kognio har mångårig erfarenhet av utbildning i KBT. Vår första steg 1 utbildning startade redan 1990 och tre år senare den första introduktionskursen. Sedan dess har omkring 800 terapeuter med grundläggande kompetens i KBT (steg 1) utbildats och examinerats av oss. Cirka 1500 yrkesverksamma har fått en orientering i KBT via den veckolånga introduktionskursen.

Många av våra studenter har fortsatt antingen på någon av Kognios tre legitimationsgrundande utbildningar (steg 2) eller på universitetets psykoterapeutprogram och sedan av Socialstyrelsen blivit legitimerade psykoterapeuter. För att tillgodose södra Sveriges behov av handledare i KBT har 30-talet handledare med KBT-inriktning utexaminerats vid någon av de fem handledare- och lärarutbildningar (steg 3) som vi arrangerat.

Vårt utbildningsutbud har sedan starten dominerats av introduktionskurser och steg 1 utbildningar. Efterhand har däremot verksamheten utvidgats till att även inkludera workshops, kurser och kortare utbildningar i ämnen som Prolonged Exposure, ACT, Schematerapi och Mindfulness.

Introducerade KBT i södra Sverige

Vi lanserade KBT i södra Sverige under 90-talet. Det skedde i samarbete med vår mentor professor Carlo Perris som introducerade kognitiv psykoterapi i vårt land. Under en längre tid (ca. 15 år) var vi ensamma i vår landsända om att anordna utbildningar i denna terapiform. Erfarenheterna från denna tid av fortlöpande utvecklingsarbete ligger till grund för dagens utbildningar i KBT.

KBT på Lunds Universitet

Kognio verkade för att KBT fick akademisk status. Genom bl. a. vår försorg tog kognitiv psykoterapi 1996 plats i psykologprogrammets psykoterapiutbildning vid Lunds Universitet bredvid den då väletablerade psykodynamiska terapin. Tio år senare, 2005, förde vi också över vår steg 2 utbildning till psykologiska institutionen för att tillsammans med de dynamiska och familjeterapeutiska metoderna skapa det nuvarande psykoterapeutprogrammet. Vi har än idag mycket starka band till  institutionen, eftersom flera av våra lärare och handledare även är verksamma inom institutionens terapiutbildningar och forskning.

Studentinflytande

Aktivt studentinflytande har en självklar plats i vår verksamhet. Våra studenter påverkar sin utbildningssituation och bidrar till kvalitetsutveckling genom fortlöpande kursutvärderingar samt arbete i studeranderåd och institutionsstyrelse.

Studeranderåd. Studeranderepresentanter från pågående steg 1 utbildningar träffar utbildningsledningen minst en gång per termin i ett Studeranderåd. I detta forum diskuteras olika frågor gällande utbildningens innehåll, kurslitteratur, planering och genomförande.

Institutionsstyrelse. Två representanter för studenterna ingår dessutom som ordinarie ledamöter i institutionsstyrelsen. Där fattar de beslut i utbildningsfrågor tillsammans med utbildningsledningen samt representanter för lärare och handledare.

Forskning

Vi följer och bidrar till aktuell behandlingsforskning med särskild inriktning på KBT. I utbildningsledningen har vi aktiva forskare verksamma med forskningsprojekt i samarbete med Lunds Universitet. Syftet med Kognios engagemang i detta avseende är dels att bidra till metodutveckling, dels kunna säkerställa att våra utbildningar vilar på en aktuell vetenskaplig grund.

Från utbildningsenhet till ett centrum för KBT

Kognio var ursprungligen enbart ett utbildningsföretag som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT. Denna utveckling är styrd av övertygelsen att våra utbildningar gynnas av närhet till både forskning och behandling.

Behandling

Klinisk verksamhet har en central roll i Kognio. Ett flertal lärare och legitimerade psykoterapeuter bedriver både behandling och handledning i våra lokaler. På så sätt skapas nära band mellan utbildning och den terapeutiska praktiken, vilket berikar undervisningen.

Kognio idag

Sedan 2020 verkar Kognio som ett kunskapscenter i hjärtat av Lund med Domkyrkan och Lunds Universitet som grannar.

Domkyrkan
Vyn från vår föreläsningssal.

Om oss

Kognio - Centrum för KBT strävar efter att erbjuda alla yrkesverksamma med intresse för KBT ett kunskapscenter för utbildning, forskning och behandling. Vi är övertygade om att utbildningarna som utgör Kognios kärnverksamhet gynnas av nära band till både forskning och behandling.

Utbildning i KBT sedan 1990

Kognio har mångårig erfarenhet av utbildning i KBT. Vår första steg 1 utbildning startade redan 1990 och tre år senare den första introduktionskursen. Sedan dess har omkring 800 terapeuter med grundläggande kompetens i KBT (steg 1) utbildats och examinerats av oss. Cirka 1500 yrkesverksamma har fått en orientering i KBT via den veckolånga introduktionskursen.

Många av våra studenter har fortsatt antingen på någon av Kognios tre legitimationsgrundande utbildningar (steg 2) eller på universitetets psykoterapeutprogram och sedan av Socialstyrelsen blivit legitimerade psykoterapeuter. För att tillgodose södra Sveriges behov av handledare i KBT har 30-talet handledare med KBT-inriktning utexaminerats vid någon av de fem handledare- och lärarutbildningar (steg 3) som vi arrangerat.

Vårt utbildningsutbud har sedan starten dominerats av introduktionskurser och steg 1 utbildningar. Efterhand har däremot verksamheten utvidgats till att även inkludera workshops, kurser och kortare utbildningar i ämnen som Prolonged Exposure, ACT, Schematerapi och Mindfulness.

Introducerade KBT i södra Sverige

Vi lanserade KBT i södra Sverige under 90-talet. Det skedde i samarbete med vår mentor professor Carlo Perris som introducerade kognitiv psykoterapi i vårt land. Under en längre tid (ca. 15 år) var vi ensamma i vår landsända om att anordna utbildningar i denna terapiform. Erfarenheterna från denna tid av fortlöpande utvecklingsarbete ligger till grund för dagens utbildningar i KBT.

KBT på Lunds Universitet

Kognio verkade för att KBT fick akademisk status. Genom bl. a. vår försorg tog kognitiv psykoterapi 1996 plats i psykologprogrammets psykoterapiutbildning vid Lunds Universitet bredvid den då väletablerade psykodynamiska terapin. Tio år senare, 2005, förde vi också över vår steg 2 utbildning till psykologiska institutionen för att tillsammans med de dynamiska och familjeterapeutiska metoderna skapa det nuvarande psykoterapeutprogrammet. Vi har än idag mycket starka band till  institutionen, eftersom flera av våra lärare och handledare även är verksamma inom institutionens terapiutbildningar och forskning.

Studentinflytande

Aktivt studentinflytande har en självklar plats i vår verksamhet. Våra studenter påverkar sin utbildningssituation och bidrar till kvalitetsutveckling genom fortlöpande kursutvärderingar samt arbete i studeranderåd och institutionsstyrelse.

Studeranderåd. Studeranderepresentanter från pågående steg 1 utbildningar träffar utbildningsledningen minst en gång per termin i ett Studeranderåd. I detta forum diskuteras olika frågor gällande utbildningens innehåll, kurslitteratur, planering och genomförande.

Institutionsstyrelse. Två representanter för studenterna ingår dessutom som ordinarie ledamöter i institutionsstyrelsen. Där fattar de beslut i utbildningsfrågor tillsammans med utbildningsledningen samt representanter för lärare och handledare.

Forskning

Vi följer och bidrar till aktuell behandlingsforskning med särskild inriktning på KBT. I utbildningsledningen har vi aktiva forskare verksamma med forskningsprojekt i samarbete med Lunds Universitet. Syftet med Kognios engagemang i detta avseende är dels att bidra till metodutveckling, dels kunna säkerställa att våra utbildningar vilar på en aktuell vetenskaplig grund.

Från utbildningsenhet till ett centrum för KBT

Kognio var ursprungligen enbart ett utbildningsföretag som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT. Denna utveckling är styrd av övertygelsen att våra utbildningar gynnas av närhet till både forskning och behandling.

Behandling

Klinisk verksamhet har en central roll i Kognio. Ett flertal lärare och legitimerade psykoterapeuter bedriver både behandling och handledning i våra lokaler. På så sätt skapas nära band mellan utbildning och den terapeutiska praktiken, vilket berikar undervisningen.

Kognio idag

Sedan 2020 verkar Kognio som ett kunskapscenter i hjärtat av Lund med Domkyrkan och Lunds Universitet som grannar.

Domkyrkan
Vyn från vår föreläsningssal.