Om Kognio

Från utbildningsenhet till ett centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund.

Introducerade KBT i södra Sverige

Kognitiv psykoterapi introducerades i södra Sverige 1990 genom Kognitiva Utbildningsenheten (KUE) vid Landskronas sjukhus. Det skedde i samarbete med professor Carlo Perris som lanserade kognitiv psykoterapi i vårt land. Genom hans försorg fick kognitiv terapi legitimationsstatus i Sverige och kognitiva utbildningscentra etablerades i olika delar av landet:

 • Umeå
 • Göteborg/Kungälv
 • Stockholm
 • Landskrona

Kognitiva Utbildningsenheten (KUE)

KUE anordnade utbildningar i KBT på alla nivåer:

 • introduktionskurser (s.k. veckokurser)
 • grundläggande utbildningar (s.k. steg-1; tre terminer på halvfart)
 • legitimationsgrundande utbildningar (s.k. steg-2; sex terminer på halvfart)
 • handledarutbildningar (s.k. steg-3; tre terminer på halvfart)

Om Kognio

Kognitiva Utbildningsenheten

Namnet på verksamheten innan den utvidgades till att bli ett centrum för KBT.

Utbildning i KBT sedan 1990

Utbildning i KBT sedan 1990

Kognio – Centrum för KBT AB har i lite mer än 25 år anordnat utbildningar i psykoterapi med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning (KBT):

 • i Region Skånes regi mellan åren 1990 och 2007
 • i privat regi från 2007 fram till idag

Utbildningsverksamheten har sedan starten fram tills idag dominerats av introduktionskurser och steg-1 utbildningar i KBT. På senare år har emellertid utbudet utvidgats till att även inkludera workshops, kortare kurser i ämnen som ACT, Schematerapi, Mindfulness mm.

KBT på Lunds Universitet

KBT på Lunds Universitet

KUE verkade för och bidrog till att kognitiv psykoterapi 1996 kom att inkluderas i psykologprogrammets psykoterapiutbildning vid Lunds Universitet. Så småningom överfördes vår steg-2 utbildning, den legitimationsgrundande, till psykologiska institutionen:

 • först som en uppdragsutbildning, administrerad av oss mellan åren 2001 – 2004
 • därefter som ordinarie universitetetsutbildning
Introduktionskurs och steg 1 utbildning KBT på Kognio

Introduktionskurser och steg-1 utbildningar

Efter att vår steg-2 utbildning överförts till psykologiska institutionen blev verksamheten på KUE koncentrerad till steg-1 utbildningar och introduktionskurser. Dessa har i princip genomförts i oförminskad omfattning fram tills idag.
Image
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.
Workshops, kurser och kortare utbildningar på Kognio

Workshops, kurser och kortare utbildningar

I privat regi utvidgades verksamheten till att inkludera kursverksamhet och workshops i olika intressanta områden för KBT-terapeuter med kända föreläsare och lärare. Här märks arrangemang med:

 • Åsa Nilsonne, psykiater, författare och debattör, känd från radio och TV, med intresse för självskadebeteende och DBT samt mindfulness
 • Anna Kåver, psykolog och författare av flera bestsellers har gett oss mycket uppskattade föreläsningar i ämnena Social fobi, Om känslor i KBT och om Allians och relationens betydelse i KBT
 • Ann Hackmann, kliniker, forskare och författare från Oxford med visualisering som specialité. Har jobbat mycket nära med både David Clark och Emily Holmes
 • Emily Holmes,  från Oxford, forskare och kliniker, sedan i höstas professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Banbrytande forskning kring ”imagery work” i KBT och eftersökt föreläsare. Inspirerade oss till arbete med visualisering
 • Poul Perris, läkare, psykoterapeut och författare med schematerapi som specialitet. Är rektor för institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm.  Känd från SVT´s program om parterapi och intervjuer av partiledarna inför valet 2014
 • Niklas Törneke, läkare, psykoterapeut och författare med affektteori, relationsinramningsteori (RFT) och ACT som huvudintresse. Är landets främste expert på RFT som utgör grunden till ACT (Acceptance Commitment Therapy)
 • Bengt Westling, psykolog, utbildare i KBT vid Uppsala Universitet och författare. Är framför allt intresserad av hur vi gör psykoterapeutiska bedömningar i KBT-termer av våra klienter
Kognios organisation

Organisation

Kognio leds övergripande av en bolagsstyrelse under vilken det inrättats:

 • en institutionsstyrelse
 • en mottagningsenhet
 • ett vetenskapligt råd
Institutionsstyrelsen på Kognioi

Institutionstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar i utbildningsfrågor; mottagningsenheten svarar för Kognios behandlingsverksamhet; det vetenskapliga rådet har en rådgivande funktion avseende Kognios forskning samt utbildningarnas vetenskapliga förankring. Institutionsstyrelsen sammanträder tre gånger per år och består av:

 • rektor
 • studierektor
 • tre representanter från lärar- och handledarkollegiet
 • två studeranderepresentanter
 • TA-personal (samtliga utom TA-personal har rösträtt)
Studentinflytande på Kognio

Studentinflytande

Kognio arbetar fortlöpande för att stärka utbildningarnas kvalitet genom kontinuerlig kursutvärdering och ett aktivt studentinflytande. Studeranderepresentanter (s.k. kursombud) från pågående steg-1 utbildningar träffar utbildningsledningen minst en gång per termin i ett Studeranderåd för att ta upp och diskutera olika frågor gällande utbildningens innehåll, kurslitteratur, planering och genomförande.

Två representanter för eleverna ingår dessutom som ordinarie ledamöter i institutionsstyrelsen. Där fattar de tillsammans med representanter för utbildningsledningen, lärare och handledare beslut i utbildningsfrågor (bl.a. utbildnings- och kursplanernas innehåll, val av kurslitteratur).

Om Kognio

Från utbildningsenhet till ett centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund.

Introducerade KBT i södra Sverige

Kognitiv psykoterapi introducerades i södra Sverige 1990 genom Kognitiva Utbildningsenheten (KUE) vid Landskronas sjukhus. Det skedde i samarbete med professor Carlo Perris som lanserade kognitiv psykoterapi i vårt land. Genom hans försorg fick kognitiv terapi legitimationsstatus i Sverige och kognitiva utbildningscentra etablerades i olika delar av landet:

 • Umeå
 • Göteborg/Kungälv
 • Stockholm
 • Landskrona
Om Kognio

Kognitiva Utbildningsenheten

Namnet på verksamheten innan den utvidgades till att bli ett centrum för KBT.

Kognitiva Utbildningsenheten (KUE)

KUE anordnade utbildningar i KBT på alla nivåer:

 • introduktionskurser (s.k. veckokurser)
 • grundläggande utbildningar (s.k. steg-1; tre terminer på halvfart)
 • legitimationsgrundande utbildningar (s.k. steg-2; sex terminer på halvfart)
 • handledarutbildningar (s.k. steg-3; tre terminer på halvfart)
Utbildning i KBT sedan 1990

Utbildning i KBT sedan 1990

Kognio – Centrum för KBT AB har i lite mer än 25 år anordnat utbildningar i psykoterapi med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning (KBT):

 • i Region Skånes regi mellan åren 1990 och 2007
 • i privat regi från 2007 fram till idag

Utbildningsverksamheten har sedan starten fram tills idag dominerats av introduktionskurser och steg-1 utbildningar i KBT. På senare år har emellertid utbudet utvidgats till att även inkludera workshops, kortare kurser i ämnen som ACT, Schematerapi, Mindfulness mm.

KBT på Lunds Universitet

KBT på Lunds Universitet

KUE verkade för och bidrog till att kognitiv psykoterapi 1996 kom att inkluderas i psykologprogrammets psykoterapiutbildning vid Lunds Universitet. Så småningom överfördes vår steg-2 utbildning, den legitimationsgrundande, till psykologiska institutionen:

 • först som en uppdragsutbildning, administrerad av oss mellan åren 2001 – 2004
 • därefter som ordinarie universitetetsutbildning
Introduktionskurs och steg 1 utbildning KBT på Kognio

Introduktionskurser och steg-1 utbildningar

Efter att vår steg-2 utbildning överförts till psykologiska institutionen blev verksamheten på KUE koncentrerad till steg-1 utbildningar och introduktionskurser. Dessa har i princip genomförts i oförminskad omfattning fram tills idag.
Workshops, kurser och kortare utbildningar på Kognio

Workshops, kurser och kortare utbildningar

I privat regi utvidgades verksamheten till att inkludera kursverksamhet och workshops i olika intressanta områden för KBT-terapeuter med kända föreläsare och lärare. Här märks arrangemang med:

 • Åsa Nilsonne, psykiater, författare och debattör, känd från radio och TV, med intresse för självskadebeteende och DBT samt mindfulness
 • Anna Kåver, psykolog och författare av flera bestsellers har gett oss mycket uppskattade föreläsningar i ämnena Social fobi, Om känslor i KBT och om Allians och relationens betydelse i KBT
 • Ann Hackmann, kliniker, forskare och författare från Oxford med visualisering som specialité. Har jobbat mycket nära med både David Clark och Emily Holmes
 • Emily Holmes,  från Oxford, forskare och kliniker, sedan i höstas professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Banbrytande forskning kring ”imagery work” i KBT och eftersökt föreläsare. Inspirerade oss till arbete med visualisering
 • Poul Perris, läkare, psykoterapeut och författare med schematerapi som specialitet. Är rektor för institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm.  Känd från SVT´s program om parterapi och intervjuer av partiledarna inför valet 2014
 • Niklas Törneke, läkare, psykoterapeut och författare med affektteori, relationsinramningsteori (RFT) och ACT som huvudintresse. Är landets främste expert på RFT som utgör grunden till ACT (Acceptance Commitment Therapy)
 • Bengt Westling, psykolog, utbildare i KBT vid Uppsala Universitet och författare. Är framför allt intresserad av hur vi gör psykoterapeutiska bedömningar i KBT-termer av våra klienter
Kognios organisation

Organisation

Kognio leds övergripande av en bolagsstyrelse under vilken det inrättats:

 • en institutionsstyrelse
 • en mottagningsenhet
 • ett vetenskapligt råd
Institutionsstyrelsen på Kognioi

Institutionstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar i utbildningsfrågor; mottagningsenheten svarar för Kognios behandlingsverksamhet; det vetenskapliga rådet har en rådgivande funktion avseende Kognios forskning samt utbildningarnas vetenskapliga förankring. Institutionsstyrelsen sammanträder tre gånger per år och består av:

 • rektor
 • studierektor
 • tre representanter från lärar- och handledarkollegiet
 • två studeranderepresentanter
 • TA-personal (samtliga utom TA-personal har rösträtt)

Styrdokument

Studentinflytande på Kognio

Studentinflytande

Kognio arbetar fortlöpande för att stärka utbildningarnas kvalitet genom kontinuerlig kursutvärdering och ett aktivt studentinflytande. Studeranderepresentanter (s.k. kursombud) från pågående steg-1 utbildningar träffar utbildningsledningen minst en gång per termin i ett Studeranderåd för att ta upp och diskutera olika frågor gällande utbildningens innehåll, kurslitteratur, planering och genomförande.

Två representanter för eleverna ingår dessutom som ordinarie ledamöter i institutionsstyrelsen. Där fattar de tillsammans med representanter för utbildningsledningen, lärare och handledare beslut i utbildningsfrågor (bl.a. utbildnings- och kursplanernas innehåll, val av kurslitteratur).[/text_output]

Senaste från bloggen

Om Kognio

Från utbildningsenhet till ett centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund.

Introducerade KBT i södra Sverige

Kognitiv psykoterapi introducerades i södra Sverige 1990 genom Kognitiva Utbildningsenheten (KUE) vid Landskronas sjukhus. Det skedde i samarbete med professor Carlo Perris som lanserade kognitiv psykoterapi i vårt land. Genom hans försorg fick kognitiv terapi legitimationsstatus i Sverige och kognitiva utbildningscentra etablerades i olika delar av landet:

 • Umeå
 • Göteborg/Kungälv
 • Stockholm
 • Landskrona
Om Kognio

Kognitiva Utbildningsenheten

Namnet på verksamheten innan den utvidgades till att bli ett centrum för KBT.

Kognitiva Utbildningsenheten (KUE)

KUE anordnade utbildningar i KBT på alla nivåer:

 • introduktionskurser (s.k. veckokurser)
 • grundläggande utbildningar (s.k. steg-1; tre terminer på halvfart)
 • legitimationsgrundande utbildningar (s.k. steg-2; sex terminer på halvfart)
 • handledarutbildningar (s.k. steg-3; tre terminer på halvfart)
Utbildning i KBT sedan 1990

Utbildning i KBT sedan 1990

Kognio – Centrum för KBT AB har i lite mer än 25 år anordnat utbildningar i psykoterapi med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning (KBT):

 • i Region Skånes regi mellan åren 1990 och 2007
 • i privat regi från 2007 fram till idag

Utbildningsverksamheten har sedan starten fram tills idag dominerats av introduktionskurser och steg-1 utbildningar i KBT. På senare år har emellertid utbudet utvidgats till att även inkludera workshops, kortare kurser i ämnen som ACT, Schematerapi, Mindfulness mm.

KBT på Lunds Universitet

KBT på Lunds Universitet

KUE verkade för och bidrog till att kognitiv psykoterapi 1996 kom att inkluderas i psykologprogrammets psykoterapiutbildning vid Lunds Universitet. Så småningom överfördes vår steg-2 utbildning, den legitimationsgrundande, till psykologiska institutionen:

 • först som en uppdragsutbildning, administrerad av oss mellan åren 2001 – 2004
 • därefter som ordinarie universitetetsutbildning
Introduktionskurs och steg 1 utbildning KBT på Kognio

Introduktionskurser och steg-1 utbildningar

Efter att vår steg-2 utbildning överförts till psykologiska institutionen blev verksamheten på KUE koncentrerad till steg-1 utbildningar och introduktionskurser. Dessa har i princip genomförts i oförminskad omfattning fram tills idag.
Workshops, kurser och kortare utbildningar på Kognio

Workshops, kurser och kortare utbildningar

I privat regi utvidgades verksamheten till att inkludera kursverksamhet och workshops i olika intressanta områden för KBT-terapeuter med kända föreläsare och lärare. Här märks arrangemang med:

 • Åsa Nilsonne, psykiater, författare och debattör, känd från radio och TV, med intresse för självskadebeteende och DBT samt mindfulness
 • Anna Kåver, psykolog och författare av flera bestsellers har gett oss mycket uppskattade föreläsningar i ämnena Social fobi, Om känslor i KBT och om Allians och relationens betydelse i KBT
 • Ann Hackmann, kliniker, forskare och författare från Oxford med visualisering som specialité. Har jobbat mycket nära med både David Clark och Emily Holmes
 • Emily Holmes,  från Oxford, forskare och kliniker, sedan i höstas professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Banbrytande forskning kring ”imagery work” i KBT och eftersökt föreläsare. Inspirerade oss till arbete med visualisering
 • Poul Perris, läkare, psykoterapeut och författare med schematerapi som specialitet. Är rektor för institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm.  Känd från SVT´s program om parterapi och intervjuer av partiledarna inför valet 2014
 • Niklas Törneke, läkare, psykoterapeut och författare med affektteori, relationsinramningsteori (RFT) och ACT som huvudintresse. Är landets främste expert på RFT som utgör grunden till ACT (Acceptance Commitment Therapy)
 • Bengt Westling, psykolog, utbildare i KBT vid Uppsala Universitet och författare. Är framför allt intresserad av hur vi gör psykoterapeutiska bedömningar i KBT-termer av våra klienter
Kognios organisation

Organisation

Kognio leds övergripande av en bolagsstyrelse under vilken det inrättats:

 • en institutionsstyrelse
 • en mottagningsenhet
 • ett vetenskapligt råd
Institutionsstyrelsen på Kognioi

Institutionstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar i utbildningsfrågor; mottagningsenheten svarar för Kognios behandlingsverksamhet; det vetenskapliga rådet har en rådgivande funktion avseende Kognios forskning samt utbildningarnas vetenskapliga förankring. Institutionsstyrelsen sammanträder tre gånger per år och består av:

 • rektor
 • studierektor
 • tre representanter från lärar- och handledarkollegiet
 • två studeranderepresentanter
 • TA-personal (samtliga utom TA-personal har rösträtt)

Styrdokument

Studentinflytande på Kognio

Studentinflytande

Kognio arbetar fortlöpande för att stärka utbildningarnas kvalitet genom kontinuerlig kursutvärdering och ett aktivt studentinflytande. Studeranderepresentanter (s.k. kursombud) från pågående steg-1 utbildningar träffar utbildningsledningen minst en gång per termin i ett Studeranderåd för att ta upp och diskutera olika frågor gällande utbildningens innehåll, kurslitteratur, planering och genomförande.

Två representanter för eleverna ingår dessutom som ordinarie ledamöter i institutionsstyrelsen. Där fattar de tillsammans med representanter för utbildningsledningen, lärare och handledare beslut i utbildningsfrågor (bl.a. utbildnings- och kursplanernas innehåll, val av kurslitteratur).[/text_output]

Senaste från bloggen