Nya rön om goda kliniska effekter av visualiseringsmetoden

Nya rön om goda kliniska effekter av visualiseringsmetoden

I en rykande färsk forskningsrapport (Morina, Lancee, & Arntz, 2016) konstateras att visualisering, Imagery Rescripting, är en lovande intervention för psykiska besvär kopplade till negativa minnen. Forskarna undersökte i en meta-analys 19 publicerade studier som totalt inkluderade 363 patienter med framför allt diagnoserna PTSD (åtta studier) och social ångeststörning (sex studier), samt enstaka undersökningar av BDD, depression, bulemi och OCD. Meta-analysen visade på mycket goda resultat inte minst vad gäller effekterna på patienternas negativa ”traumatiska” minnen, som efter behandlingen blev mindre ångestframkallande. Detta senare fynd är betydelsefullt eftersom negativa minnen är ett transdiagnostiskt inslag i flertalet psykiska störningar.

Referens

Morina, N.*, Lancee, J., & Arntz, A. (2017). Imagery rescripting as a clinical intervention for aversive memories: A meta-analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 55, 6-15.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT

Uppdaterad: 230114