Mimmi går sin sista termin på vår steg 1-utbildning när vi sätter oss ner och pratar med henne. Hon är utbildad socionom och hälso- och sjukvårdskurator. Idag jobbar hon inom Hörselvården i Blekinge, och tidigare har hon jobbat inom primärvård och habilitering. Tanken på att gå en steg 1 i KBT har funnits ända sedan hon gick på socionomprogrammet. Hon har redan siktet på fler vidareutbildningar – en master i sexologi och psykoterapeutprogrammet. 

Det var under en utbildning i mindfulness som Mimmi först kom i kontakt med KBT. Hon tilltalades av metoden och förhållningssättet, och hon har också sett att det fungerar. Det är alltså ingen slump att hon valde att gå en grundutbildning i just KBT och inte i till exempel psykodynamisk terapi. “Jag tror att det har att göra med min personlighet”, säger Mimmi. “Och det har visat sig stämma. KBT är ett sätt att jobba probleminriktat, effektivt. Det blir också holistisk; man ser till hela patienten och de styrkor som finns. Det är mycket fokus på här och nu och vad som fungerar i vardagen. Att hitta ett hjälpsamt sätt som får patienten att fungera”. 

Här finns ett tydligt ramverk och mycket evidens bakom

I sitt dagliga arbete möter Mimmi många tinnituspatienter, hörselnedsatta och döva. Hennes patienter kan på grund av sina hörselproblem befinna sig i en livskris, genomgå stora förändringar och som en följd av det lida av depression, ångest och oro. “Hos mig får de stödsamtal och bearbetande samtal”, berättar Mimmi. “Jag träffar både individer och grupper. Jag går den här utbildningen för att få fler verktyg. Jag vill fortsätta jobba med samtal, men mer inriktat. Här får jag verktyg som jag inte fick under min grundutbildning till socionom”. 

Teckenspråk är en del av vardagen på Mimmis jobb. “När jag började på habiliteringen här i Skåne så var vi många som studerade samtidigt. De plockade in en döv man som teckenspråkslärare och vi fick lära oss teckna på arbetstid. Jag hade grunderna sedan gymnasiet men ville lära mig mer! Nu när jag jobbar i Blekinge så fortbildar vi oss i arbetslaget”. 

På frågan hur KBT är en tillgång för Mimmi i hennes yrkesutövande svarar hon att metoden ger tydliga och konkreta sätt att möta patienter. “Det blir inte så mycket flum”, berättar hon. “Det finns behandlingsprotokoll och jag uppskattar att det finns något att falla tillbaka på. Det blir inte godtyckligt. Här finns ett tydligt ramverk och mycket evidens bakom”.

Jag vill fortsätta jobba med samtal, men mer inriktat. Här får jag verktyg som jag inte fick under min grundutbildning till socionom

Det var kollegorna som också läst på Kognio som fick Mimmi att bestämma sig för att läsa sin steg 1-utbildning hos oss. “Det är kollegor som jag respekterar mycket och tycker är jätteduktiga. Så när de talade väl om Kognio så kände jag att det var rätt plats för mig”. Hennes förväntningar på utbildningen var hög kvalitet och att hon skulle få en fördjupad förståelse för KBT som metod och hur den kan tillämpas. Mimmi tycker att hennes förväntningar har infriats. Det hon uppskattat allra mest är kunskapen hos föreläsarna. “Här finns kompetens och det är högt i tak. Sen har jag också uppskattat mina klasskamrater”, lägger hon till. “Vi utbyter erfarenheter och är sammansvetsade”. 

För Mimmis del innebär studierna på Kognio tidiga mornar och sena kvällar på tåget hem till Blekinge. “Jag var införstådd med att det skulle bli långa dagar för mig. Men jag trivs med att åka tåg och pendlingstiden är en liten uppoffring i sammanhanget. Man kan göra något avkopplande eller stimulerande medan man sitter på tåget”. Hon berättar att hon trivts på Kognio från dag ett och nämner särskilt att hon upplever stämningen som gemytlig och inkluderande. “Här finns inte de hierarkier som jag ibland har upplevt inom sjukvården. Här finns ingen prestige”.

Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down