Metaforer hjälper oss greppa det ogreppbara

Metaforer - från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg - Niklas Törneke

Det påstås att ”en bild säger mer än tusen ord”! Har metaforen, som ett ”bildligt uttryck” en liknande funktion och därför en given plats i det terapeutiska samtalet? När och hur gör man då? Och varför? Finns det vetenskapliga stöd för användningen av metaforer i terapin?

Med sin senaste bok ger Niklas Törneke svar på dessa frågor och med en mängd olika illustrationer visar han hur metaforerna kan berika terapisamtalet.

”Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg” – av Niklas Törneke, 2016.