Medicinering vanligare än psykoterapi vid depression

Lätt och medelsvår depression bör i första hand behandlas med psykoterapi, enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Verkligheten ser annorlunda ut, vilket konstateras i DN:s artikel Medicinering betydligt vanligare än terapi vid depression. Närapå sjuttio procent av alla patienter med depression inom primärvården behandlas med antidepressiv medicin, medan bara drygt tjugo procent får psykoterapeutisk behandling. Martin Rödholm, specialistläkare, konstaterar att detta inte nödvändigtvis speglar patientens egna önskemål och val. 

Ser man till Sveriges befolkning så var det tio procent – över en miljon människor – som behandlades med antidepressiv medicin under förra året. Åsa Nilsonne reflekterar kring detta i DN:s uppföljande artikel Åsa Nilsonne: ”Antidepressiva dämpar även positiva känslor”. En orsak till att så mycket antidepressiva läkemedel skrivs ut är enligt Åsa Nilsonne att det är enkelt för en läkare att skriva ut ett recept för att patienten ska kunna påbörja sin behandling omedelbart. Psykoterapi tar tid att få tillgång till, som vården ser ut idag. Många hänvisas till privat psykoterapi, samtidigt som antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i och med pensionsavgångar. 

En aspekt av antidepressiv medicinering som Åsa Nilsonne tar upp är att även positiva känslor dämpas, vilket kan ha effekter på patientens livskvalitet. ”Min personliga uppfattning”, säger Nilsonne, ”är att vi på något sätt har tappat förtroendet för vår egen förmåga att hantera svåra situationer”. Genom att mer effektivt behandla depressioner kan samhället på sikt spara pengar, utöver ett minskat lidande på individplan. 

Nilsonne beskriver hur patienter inte sällan behandlas med antidepressiva läkemedel under lång tid, och att det är vanligt att man drabbas av utsättningssymptom i samband med att man avslutar medicineringen. Biverkningarna vid en för hastig nedtrappning kan få patienterna att uppleva att depressionen har kommit tillbaka, och få dem att dra slutsatsen att de inte kan sluta med medicinen. Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, konstaterar att tillgången på psykoterapi behöver bli bättre i näst intill samtliga regioner i Sverige.