Sophia Åkerblom

Leg. psykolog, docent och specialist inom klinisk vuxenpsykologi

Sophia arbetar som psykolog inom Smärtrehabiliteringen, VO Neurokirurgi och smärtrehabilitering, SUS. Hennes forskning handlar bland annat om optimering av behandlingsinsatser för individer med långvarig smärta utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). Hon bedriver även forskning inom andra områden såsom långvarig smärta och psykiatrisk samsjuklighet, PTSD, endometrios, whiplash och internetbaserade behandlingsinsatser. 

Tillbaka
Sophia Åkerblom

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Registrera dig här