Shahriar Pand

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT.

Shahriar har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med diverse diagnoser och av att bedriva KBT inriktad gruppterapi.

Shahriar undervisar och handleder psykologer och psykoterapeuter på Lunds universitet samt handleder personalgrupper i psykiatrin.