Per Johnsson

Docent

Per är docent, universitetslektor och legitimerad psykolog.

Disputerade 1990 och därefter universitetslektor i Växjö och från 1997 vid Institutionen för psykologi i Lund. Tjänstgjort som prefekt och fyller nu sin tid med undervisning och forskning. Pers specialintressen är ätstörningar och psykosomatik. Aktuell med forskning kring immunitet, obesitas, diabetes och ätstörningar. Har sedan 90-talet och parallellt med universitetstjänsten uppdrag som handledare främst kring barn och ungdomar med psykosomatiska besvär och ätstörningar.

Per Johnsson är medförfattare och redaktör för boken ” Mänskliga möten över gränser – vård och social omsorg i det mångkulturella samhället”. Den är högst aktuell i en tid med stora flyktingströmmar. Medverkar i tidningar och radio regelbundet.