Nike Snijders

Utbildingsadministratör

Nike är Kognios utbildningsadministratör, kommunikatör och inte minst vårt ansikte utåt. Vi vet att trivsel är avgörande för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning, och detta bidrar Nike till i högsta grad. Nike är alltid på plats och kan hjälpa dig med de frågor som kan uppkomma kring din utbildning.

Nike har en mastersexamen i vetenskapsteori och en i teologi. Hon har även studerat journalistik i flera år. Hon har lång erfarenhet som personalrekryterare samt är en flitig gäst i radio.