Nicholas Nilsson

Verksamhetschef

Nicholas är Kognios strateg som med kunnande och fingertoppskänsla leder utvecklingen av Kognio som företag. Han har ansvar för Kognios tekniska infrastruktur och ekonomiska ledning.

Nicholas har formgivit Kognios lokaler och arbetar för att Kognio för besökaren ska vara en attraktiv och inspirerande miljö.

Nicholas är utbildad sjuksköterska och har arbetat i såväl Sverige som utlandet med bland annat missbruksvård.