Marie Karlsson

PhD i klinisk psykologi; Universitetslektor; legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut

Marie har disputerat i klinisk psykologi vid University of Arkansas, USA. Hennes expertområde är trauma med specifikt intresse kring personer med lång och komplicerad historik av flertalet olika traumatiska upplevelser samt psykologiska svårigheter. Hon är speciellt intresserad av utsatta grupper i samhället och har bl.a. utvecklat en gruppterapi för frihetsberövade kvinnor som varit med om sexuella övergrepp.