Livia Petri

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykoterapeut, specialistpsykolog samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT.

Livia arbetar med handledning, undervisning och psykoterapi på uppdrag av olika verksamheter samt i ett företag som hon driver tillsammans med kollegor. Hon undervisar och handleder på psykologutbildningen vid Lunds universitet.

Livia har bakgrund som klinisk psykolog inom specialistpsykiatri och primärvård och har arbetat såväl med vuxna som barn, individer, familjer och par.

Hon skriver fn. en bok om samtalsmetoder inom KBT.