Kristina Lindestam

Socionom

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT.

Kristina har mångårig klinisk erfarenhet av psykiatri, främst psykosvård samt inom primärvården.