Karin Perry

Socionom

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, legitimerad psykoterapeut med inrikting KBT, handledar- och lärarutbildad i psykoterapi med inriktning KBT, DBT-terapeut.

Karin har mångårig klinisk erfarenhet av arbete och behandling av patienter inom barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatri med olika psykiska svårigheter.

Hon undervisar och handleder på grundläggande psykoterapeututbildning vid Lunds universitet, undervisar vid specialistsjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet, handleder och utbildar personalgrupper inom psykiatri och HVB-hem.