Jan-Erik Nilsson

Utbildningsansvarig

Jan-Erik är Kognios grundare och visionären i vår verksamhet. Han introducerade KBT i södra Sverige och har haft en central roll i metodens utveckling. Jan-Erik leder vårt kvalitetsarbete och är i sin roll som utbildningsledare även verksam som examinator.

Jan-Erik är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare tillika fil dr i psykologi och verksam som forskare.