Henrik Åstrand Freidlitz

Legitimerad psykolog

Specialistpsykolog inom klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT.

Henrik arbetar med tillämpning av psykologisk kunskap i organisationer och på beteendeförändring i en rad sammanhang, samt med handledning och undervisning. Henriks fokus är beteendeanalys, att tillämpa psykologisk kunskap för effektiv förändring.

Henrik både undervisar och handleder på vår utbildning.

Tillbaka
Henrik Åstrand Freidlitz

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Registrera dig här