Gunilla Bliding

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare med inriktning på KBT.

Gunilla har lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi och handledning både i psykiatrin och i primärvården och även i egen privat verksamhet. Hon arbetar ibland med sin utbildade terapihund.