Eva-Lena Skogsblad

Legitimerad psykolog

Eva-Lena är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT.

Hon har mångårig erfarenhet från kliniskt arbete inom Barn- och ungdomspsykiatrin och att omsätta KBT-metod till arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar.

Eva-Lena handleder personalgrupper inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabilitering och socialtjänst. Hon har undervisat och handlett på grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, barn och ungdom, samt psykoterapeutprogrammet.