Christina Bergmark

Legitimerad psykolog

Specialist i psykologisk behandling och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT.

Hennes kliniska verksamhet spänner över flera olika fält, främst primärvård, men även psykiatri och rehabilitering.

Christina har lett det statsfinansierade projektet ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” i Region Skåne och har pågående uppdrag för Socialstyrelsen med de nationella riktlinjerna vid ångest och depression.

Christina har utbildat olika vårdprofessioner genom åren, föreläser bl.a. på landets olika ST-läkarutbildningar.