Carl Gyllenhammar

Leg. läkare

Carl är förutom leg. läkare även specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut samt certifierad schematerapeut. Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av drogproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Han är fd. studierektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och medförfattare till boken ”Schematerapi – en klinikers handbok”, NoK 2016.