Anna Pardo

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska, specialist inom klinisk psykologi och handledare med inriktning KBT.

Anna har sedan år 2000 verkat som psykolog och undervisat på olika nivåer och för varierande yrkesgrupper. Hon har föreläst på Kognio sedan 2010 och på Lunds universitet sedan 2005 och är kursansvarig för psykoterapeutprogrammets KBT-inriktning.

Anna handleder både inom klinisk verksamhet, psykologprogrammet och på psykoterapeutprogrammet.