Alexander Rozental

Leg. psykolog, lektor och docent på Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet

Alexander har ägnat de senaste tio åren åt att forska om prokrastinering och närliggande problemområden, såsom perfektionism, liksom författat en självhjälpsbok i ämnet.