Lärarporträtt: Jaakko Järvenpää

Möt Jaakko Järvenpää, ny lärare på vår steg 1 utbildning i KBT.

Vad har du för utbildnings- och yrkesbakgrund?

Jag är utbildad inom tolvstegsmetoden med inriktning på KBT, inom Prolonged Exposure med fokus på återfallsprevention (COPE) och så har jag en Steg 1 i KBT från Kognio. Även utbildad inom den KBT-baserade metoden CRA (Community Reinforcement Approach) och motiverande samtal. Idag arbetar jag med individer och grupper med fokus på missbruk och psykisk ohälsa, och utbildar/föreläser i min egen organisation.

Vad kommer du att undervisa i på Kognio?

Mitt ämne är KBT och missbruk. Jag kommer föreläsa om mina kliniska erfarenheter och komplexiteten med missbruk och samsjuklighet. Förklaringsmodeller, praktiska tips och tricks, och terapeutens/behandlarens roll. Interventioner, sätt att tänka och behandla. Och att våga ha roligt.

Hur går dina tankar inför din ”debut” som lärare på Kognio?

Det är en blandning av glädje, nervositet och självreflektion. Blandat med lite självdistans.

Vad hoppas du att studenterna tar med sig från din föreläsning?

Att det kan vara svårt, ibland frustrerande men framför allt givande och väldigt roligt att jobba med beroendeproblematik. Jag hoppas kunna väcka nyfikenhet inför klientgruppen.

Varför är ditt ämne viktigt på en Steg 1-utbildning i KBT?

Beroendeproblematiken är så utbredd i samhället, och som terapeuter så möter vi de här svårigheterna hos många av dem vi jobbar med. Många gånger är beroendet primärt men klienterna kommer ofta med sekundära problem. Jag vill problematisera och väcka tankar kring det.

Hur ser din relation till Kognio ut?

Kognio lever upp till sitt goda rykte och jag har alltid blivit bemött med respekt och ödmjukhet när jag varit på Kognio, både när jag var student på Steg 1 men också på andra kortare utbildningar. Jag tycker Kognio erbjuder intressanta kurser och jag har läst ett par efter min Steg 1. Jag gick PE med Maria Bragesjö här och följde sedan upp med en fördjupning i metoden. I vinter ska jag läsa Modul A i Schematerapi. Jag är tacksam och glad att få vara med och bidra med kunskap framöver.

Läs mer om vår steg 1 utbildning i KBT