Universitetslektor och legitimerad psykolog

Per Johnsson disputerade 1990 och därefter universitetslektor i Växjö och från 1997 vid Institutionen för psykologi i Lund. Tjänstgjort som prefekt och fyller nu sin tid med undervisning och forskning. Pers specialintressen är ätstörningar och psykosomatik. Aktuell med forskning kring immunitet, obesitas, diabetes och ätstörningar. Har sedan 90-talet och parallellt med universitetstjänsten uppdrag som handledare främst kring barn och ungdomar med psykosomatiska besvär och ätstörningar.

Per är medförfattare och redaktör för boken ”Mänskliga möten över gränser – vård och social omsorg i det mångkulturella samhället”. Den är högst aktuell i en tid med stora flyktingströmmar. Medverkar i tidningar och radio regelbundet.


Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down