Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT

Jens Knutsson är för närvarande studierektor för psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet och undervisar främst inom klinisk psykologi inkluderande områden som psykopatologi/psykiatri, psykoterapeutisk och psykologisk behandling (mestadels kognitiv beteendeterapi). Han handleder även på psykologprogrammets psykoterapikurser och andra utbildningar.

Hans forskning omfattar olika områden såsom kognitionspsykologi inom området forensisk psykologi och vittnesintervjuer. Den inkluderar även psykoterapeutisk och psykiatrisk effekt- och processforskning, bl.a. med inriktning på behandling av bipolär sjukdom och social ångest. Jens har ett särskilt intresse för imaginär exponering samt användning av virtuell verklighet i psykoterapi. Ett annat intresseområde är multifamiljbehandling vid bipolär sjukdom vilken beforskas och används av Teamet för Psykos och Bipolär sjukdom inom barn- och ungdomspsykiatrin i Lund.

Han har varit yrkesverksam psykolog sedan 1999 och har sin kliniska bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatri, psykosvård och allmänpsykiatri gällande vuxna.


Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down