Jaakko Järvenpää arbetar med fokus på missbruk, beroende och samsjuklighet. Han möter i sitt arbete även anhöriga till personer med en beroendeproblematik. Jaakko arbetar med gruppbehandling och enskilda samtal för de som är över 18 år. Han har mångårig erfarenhet från både kommunal och privat verksamhet. Han har steg 1-kompetens och arbetar med KBT och 12-stegsmetoden som grund. Jaakko intresserar sig särskilt för hur traumatiska händelse påverkar oss människor.


Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down