Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz


Utifrån KBT och manualen "Till spelfriheten"

Behandling av spelberoende - en kort översikt

Behandling av spelberoende utvecklades i Sverige som behandlingsmetod på 2000-talet för användning inom Beroendecentrum Stockholm, Malmö och Göteborg. Behandling av spelberoende utifrån kognitiv beteendeterapi och manualen Till Spelfriheten erbjuder kognitiva färdigheter och beteendefärdigheter till personer med hasardspelsyndrom för att inledda eller kunna vidmakthålla en inledd eller pågående spelfrihet och inte behöva återfalla i spelet.  Manualen har blivit aktualiserad 2018 och utöver de sessioner som ingick från början har det tillkommit tre nya sessioner: Acceptance and Commitment Therapy, ACT för hasardspelsyndrom, känsloreglering och samsjuklighet.   

Manualen är validerad och utvärderad i en randomiserad kontrollerad studie - Per Carlbring , Jakob Jonsson , Henrik Josephson & Lars Forsberg (2010) Motivational Interviewing Versus Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Problem and Pathological Gambling: A Randomized Controlled Trial, Cognitive Behaviour Therapy. Klicka på knappen nedan för att läsa studien.

Studien i PDF

Om kursen

Kursens mål är att lära ut olika pedagogiska verktyg och modeller för att kunna behandla personer med ett överdrivet spelande.

Kursens pedagogik är korta teoretiska introduktioner, demonstrationer, diskussio­ner om användbarheten av de pedagogiska verktygen, och framförallt övningar, där kursdeltagarna får träna att behandla klienter med ett överdrivet spelande.  Kursen baseras i hög grad på egen aktivitet såväl före som kurs­dagen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till:

 • dig som har genomgått grundläggande utbildning i KBT (steg-1) och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i exponering som behandlingsteknik.
 • dig som hunnit halvvägs i din steg-1 utbildning i KBT och har skaffat dig erfarenhet av exponering.
 • andra intresserade med relevanta kunskaper.

Om Liria Ortiz

Liria Ortiz är leg. psykolog och och leg. psykoterapeut med KBT inriktning. Hon utbildar, föreläser och handleder i motiverande samtal, MI, och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Liria är verksam som kursledare och behandlare vid Beroendecentrum Stockholm. Hon är projektledare för Beroendecentrums spelberoendeprojekt i öppenvården, som initierats med medel från Statens folkhälsoinstitut och som syftar till att utveckla behandlingsmetoder vid spelberoende. Liria är också författare till ett flertal böcker och är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi.

Kurslitteratur

Ortiz, Liria. (2018). Till spelfriheten! En manual för behandling av spelberoende individuellt eller i grupp. LOA Förlag. Ingår som PDF, men finns även att köp i pappersversion på www.bokus.se och www.adlibris.com.

Plats

Kognio - centrum för KBT i Lund. Goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. 15 minuters promenadavstånd från centralstationen. 


AnmälanLänk till anmälningsformulär

Dela vår kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz på Kognio
 • Datum

  6 mars 2020

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Lund

 • Tid

  09.00 – 16.00

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika (Lunch ingår inte, men det finns gott om lunchrestauranger inom gångavstånd)

 • Pris

  3 350 kr (4 156.25 kr inkl. moms)

 • Kurslitteratur

  Manualen “Till spelfriheten” av Liria Ortiz. Ladda ner

 • Kontakta oss

  info@kognio.se

 • Sista anmälningsdag

  31 januari 2020

 • Anmälan

  Länk till anmälningsformulär


Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Utifrån KBT och manualen "Till spelfriheten"


 • Datum

  6 mars 2020

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Lund

 • Tid

  09.00 – 16.00

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika (Lunch ingår inte, men det finns gott om lunchrestauranger inom gångavstånd)

 • Pris

  3 350 kr (4 156.25 kr inkl. moms)


Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz på Kognio

Behandling av spelberoende - en kort översikt

Behandling av spelberoende utvecklades i Sverige som behandlingsmetod på 2000-talet för användning inom Beroendecentrum Stockholm, Malmö och Göteborg. Behandling av spelberoende utifrån kognitiv beteendeterapi och manualen Till Spelfriheten erbjuder kognitiva färdigheter och beteendefärdigheter till personer med hasardspelsyndrom för att inledda eller kunna vidmakthålla en inledd eller pågående spelfrihet och inte behöva återfalla i spelet.  Manualen har blivit aktualiserad 2018 och utöver de sessioner som ingick från början har det tillkommit tre nya sessioner: Acceptance and Commitment Therapy, ACT för hasardspelsyndrom, känsloreglering och samsjuklighet.   

Manualen är validerad och utvärderad i en randomiserad kontrollerad studie - Per Carlbring , Jakob Jonsson , Henrik Josephson & Lars Forsberg (2010) Motivational Interviewing Versus Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Problem and Pathological Gambling: A Randomized Controlled Trial, Cognitive Behaviour Therapy. Klicka på knappen nedan för att läsa studien.

Studien i PDF

Om kursen

Kursens mål är att lära ut olika pedagogiska verktyg och modeller för att kunna behandla personer med ett överdrivet spelande.

Kursens pedagogik är korta teoretiska introduktioner, demonstrationer, diskussio­ner om användbarheten av de pedagogiska verktygen, och framförallt övningar, där kursdeltagarna får träna att behandla klienter med ett överdrivet spelande.  Kursen baseras i hög grad på egen aktivitet såväl före som kurs­dagen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till:

 • dig som har genomgått grundläggande utbildning i KBT (steg-1) och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i exponering som behandlingsteknik.
 • dig som hunnit halvvägs i din steg-1 utbildning i KBT och har skaffat dig erfarenhet av exponering.
 • andra intresserade med relevanta kunskaper.

Om Liria Ortiz

Liria Ortiz är leg. psykolog och och leg. psykoterapeut med KBT inriktning. Hon utbildar, föreläser och handleder i motiverande samtal, MI, och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Liria är verksam som kursledare och behandlare vid Beroendecentrum Stockholm. Hon är projektledare för Beroendecentrums spelberoendeprojekt i öppenvården, som initierats med medel från Statens folkhälsoinstitut och som syftar till att utveckla behandlingsmetoder vid spelberoende. Liria är också författare till ett flertal böcker och är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi.

Kurslitteratur

Ortiz, Liria. (2018). Till spelfriheten! En manual för behandling av spelberoende individuellt eller i grupp. LOA Förlag. Ingår som PDF, men finns även att köp i pappersversion på www.bokus.se och www.adlibris.com.

Plats

Kognio - centrum för KBT i Lund. Goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. 15 minuters promenadavstånd från centralstationen. 


AnmälanLänk till anmälningsformulär
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

LÅNG ERFARENHET

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Dela vår kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Utifrån KBT och manualen "Till spelfriheten"


 • Datum

  6 mars 2020

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Lund

 • Tid

  09.00 – 16.00

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika (Lunch ingår inte, men det finns gott om lunchrestauranger inom gångavstånd)

 • Pris

  3 350 kr (4 156.25 kr inkl. moms)

 • Kurslitteratur

  Manualen “Till spelfriheten” av Liria Ortiz. Ladda ner

 • Kontakta oss

  info@kognio.se

 • Sista anmälningsdag

  31 januari 2020

 • Anmälan

  Länk till anmälan finns längst ner på sidan


Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz på Kognio

Kurslitteratur

Ortiz, Liria. (2018). Till spelfriheten! En manual för behandling av spelberoende individuellt eller i grupp. LOA Förlag. Ingår som PDF, men finns även att köp i pappersversion på www.bokus.se och www.adlibris.com.

Plats

Kognio - centrum för KBT i Lund. Goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. 15 minuters promenadavstånd från centralstationen. 


AnmälanLänk till anmälningsformulär
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

LÅNG ERFARENHET

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Dela vår kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Nyhetsbrev