Kognios jubileumsevenemang – publikreaktioner!

Publikreaktioner under våra jubileumsevenemang

När vi samtalade med de som besökte våra jubileumsevenemang (vi har redan berättat om mötet med Anna Kåver, Poul Perris och Jan-Erik Nilsson i andra nyhetsinlägg) kunde vi glädjande nog konstatera att våra föredrag väckt mersmak hos publiken. Flera deltagare vid Alexander Rozentals föredrag efterfrågade mer om prokrastinering; det som på svenska kallas för uppskjutandebeteende. Alexander gav exempel på hur man med ganska enkla medel i terapirummet kan arbeta med klientens beteenden, men dessa metoder kan precis lika gärna användas som självhjälp. Många nickade instämmande när Alexander berättade om hur uppskjutandebeteenden kan se ut, och att dessa inte alls är ovanliga.

Per Johnsson behandlade också ett allmängiltigt ämne i sin föreläsning, nämligen stress i vår tid. En stressfaktor i dagens samhälle kan vara något så på ytan harmlöst som att berätta om och i olika forum dela positiva händelser. Det finns en risk att det övergår i en destruktiv jakt på gillande och bekräftelse, och många känner stress av att se andras ”perfekta” liv på sociala medier. Man kan frestas eller förledas till att tro att ”alla andra” lever perfekta liv fyllda med solnedgångar, goda måltider och spännande resor. Ett liv som ingen kan leva upp till.

En väg ut ur stresskarusellen kan vara mindfulness. Åsa Nilsonne har gjort sig känd för det hon kallar för ”mindfulness utan flum”, och det var temat för hennes jubileumsföredrag. Åsa berättade om ett jordnära sätt att närma sig och praktisera mindfulness, och hennes metoder vilar på en djup kunskap om vår kropp och vår hjärna. I pausen och efter föredraget var det tydligt att deltagarna kände sig nyfikna och inspirerade.

Som yrkesverksam terapeut förväntas man vara expert på samtal, men även personer med lång erfarenhet och gedigen utbildning kan ibland behöva hjälp på traven. Bok-aktuella Livia Petri och Henrik Åstrand Freidlitz behandlade detta under sitt föredrag Vassare samtal. Många av åhörarna drog paralleller till sitt egen vardagsliv, där man har allt att vinna på att kunna vässa sina samtalsfärdigheter. Vi strävar alla efter att ”nå fram”, och Livia och Henriks föredrag gav värdefulla perspektiv på just detta.

Vi på Kognio hade stor behållning av att möta så många engagerade jubileumsdeltagare, och extra roligt var just att många beskrev hur föredragen väckt mersmak. Vår ambition är att erbjuda relevanta och väl underbyggda föredrag och workshops, och det är inte alls omöjligt att vi i framtiden fångar upp några av de trådar som togs upp under jubiléet. Avslutningsvis vill vi tacka inte bara våra strålande föreläsare utan även publiken. Diskussionerna i fikarummet och korridorerna utgjorde den perfekta inramningen av ett jubileum som vi känner oss stolta över.