Kognio fyllde 30 år – en sammanfattning av jubileet

Kognio fyllde 30 år - en sammanfattning av jubileet

En tidslinje och ett bildspel hamnade i blickfånget när Kognio firade sitt trettioårsjubileum i början av oktober. Höjdpunkten för många var just torsdagskvällens festligheter, där lärare, handledare och terapeuter minglade med Kognios personal och andra speciellt inbjudna. Alla närvarande hade på ett eller annat vis bidragit till Kognios resa, och Kognios grundare Jan-Erik Nilsson höll ett uppskattat tal där han nämnde alla närvarande och sade ett par ord om hur de hjälpt till att utveckla företaget och dess verksamhet under de gångna trettio åren.

Jubileumsveckan inleddes med en föreläsning av Alexander Rozental om perfektionism och prokrastinering. Publikens frågor och diskussioner bekräftade vad vi misstänkte – dessa två fenomen drabbar många. Vi ska inte frestas att sätta onödiga diagnoser på oss själva, men medvetenhet och verktyg för att hantera tendenser till perfektionism och prokrastinering kan vara av stor nytta. Per Johnsson behandlade ett annat högaktuellt tema under tisdagseftermiddagen, nämligen stress. Han hanterade ämnet träffsäkert och konkret, och flera närvarande nämnde efteråt att föreläsningen gett mersmak.

Onsdagen inleddes med Jan-Erik Nilsson och ett föredrag om Imagery Rescripting. Metoden har rönt stor uppmärksamhet på sistone, och Jan-Erik introducerade bland annat en färsk studie som visar på metodens slagkraftighet. Kognio har följt upp föreläsningen med ett blogginlägg av Jan-Erik, och i början av december kommer en av Europas ledande experter på metoden till Lund – Remco van der Wijngaart.

Många av jubileets gäster är yrkesverksamma terapeuter, och på onsdagens eftermiddag fick publiken konkreta tips av Livia Petri och Henrik Åstrand Freidlitz, som talade om hur man kan vässa sina samtalsfärdigheter. Föreläsningen fokuserade på samtal som sker i en yrkesmässig kontext, men mycket kan även översättas till det dagliga livet, där vi alla har intresse av att göra oss förstådda och kunna samtala på ett effektivt vis. Livia och Henrik är snart aktuella med en bok på ämnet.
Åsa Nilsonne inledde jubileets tredje dag med en föreläsning om mindfulness, närmare bestämt det hon kallar för ”mindfulness utan flum”. Hon väver samman en lång tanketradition med färska rön om hjärnan, och samtalen i fikarummet under rasten skvallrade om att de närvarande fått värdefulla perspektiv och kunskap med sig från föreläsningen. Ett uppskattat moment var också att Åsa valde att dela ut några av sina böcker till de närvarande. Hon är en flitig författare som har publicerat allt från facklitteratur till deckare och böcker om varför vi mår bra av att ha hundar i vår närhet. Skratt samsades med allvar när Åsa vant guidade publiken genom sitt gedigna material.

Efter lunch var det dags att lyssna till Anna Kåver, som i ett samtal med Nike Snijders berättade om sina två senaste böcker Dansa mjukt med tillvaron och Närbilder. Samtalet kom att beröra existentiella frågor i vår turbulenta samtid, och Anna bjöd också på reflektioner om skrivande och kreativa processer. Hon behandlade krishantering och psykologisk följsamhet, och hur vi kan utveckla de färdigheter som vi alla har i oss. De flesta av oss har förmågan att i stort må ganska bra, menade Anna, och det finns medel som hjälper oss att hålla oss i balans. Att jaga den lilla, jordnära lyckan ligger för oss alla, och genom att ge näring åt vårt mod så kan vi komma närmare det liv som vi strävar efter.

Jubileets sista föredrag stod Poul Perris för, och det blev en personlig och spirituell resa genom KBT:ns historia i Sverige. Poul har en unik erfarenhet och insyn både tack vare sitt släktskap med Carlo och Hjördis Perris och genom sitt eget yrkesliv. Han föreläste med stor värme och det var tydligt att publiken uppskattade denna exposé över vad KBT varit, är och kan bli. Pouls föredrag satte punkt för en intensiv vecka, och slutsatsen man kan dra är att KBT lever och frodas, inte minst på Kognio. Kognios historia och KBT:ns historia i Sverige går hand i hand, och vi hoppas och tror att den entusiasm och hängivenhet som var så tydlig under jubileet ska prägla vårt arbete framöver.