Våra terapeuter

Terapeuterna på våra mottagningar i Lund och Kristianstad som erbjuder KBT lång inom ramen för hälsoval Skåne.

Gunilla Bliding

Gunilla Bliding

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare med inriktning på KBT

Gunilla arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning och undervisning/utbildning.

Gunilla är verksam på vår mottagning i Lund.

Margareta Lundskog

Margareta Lundskog

Leg. logoped, leg. psykoterapeut

Margareta har en lång klinisk erfarenhet av kognitiva samtal i vården och en bred kompetens inom ämnet kommunikationsrelaterade svårigheter (ex. stamning, talängslan, social fobi). Hon arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning samt undervisning/utbildning.

Margareta är verksam på vår mottagning i Lund.

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, instruktörsutbildning i Mindfulness

Åsa har under flera år arbetat inom primärvården och där skaffat sig en bred erfarenhet av att behandla stress och utmattningstillstånd, ångest, depression, sömnsvårigheter och psykosomatiska besvär. Hon har sedan tidigare även en lång och bred erfarenhet från andra yrken vilket är en tillgång vid behandlingar av arbetsrelaterade besvär.

Åsa erbjuder individuell psykoterapi, utbildningsterapi och handledning.

Åsa är verksam på vår mottagning i Lund.

Monica Lawenius

Monica Lawenius

Socionom, magister i socialt arbete, leg. psykoterapeut

Monica har 30 års erfarenhet av socialt, psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete. Monica Inriktar sig främst på kognitiv psykoterapi och schematerapi och arbetar främst med ångest, depressioner och relationsproblem. Monica tar också emot studenter för egenterapi.

Monica är verksam på vår mottagning i Lund.

Andrea Magnusson

Andrea Magnusson

Leg. sjuksköterska, sexolog, leg. psykoterapeut

Andrea har lång erfarenhet av KBT inom cancervård och rehabilitering. Hon arbetar med depression, ångest, utmattningstillstånd, relationsproblem och sexologiska problem. Andrea arbetar med patienter, egenterapier och förutom KBT används även ACT i behandlingsarbetet.

Andrea är verksam på vår mottagningar i Lund och Kristianstad.

Carina Sjöberg

Carina Sjöberg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Carina har mångårig erfarenhet från psykiatri och primärvård. Hon arbetar med ångesttillstånd, depressioner, krisreaktioner, relationsproblematik och stressproblematik. Carina arbetar också som handledare på psykologutbildningen och hon handleder även psykologer/ terapeuter i olika verksamheter. Hon tar emot utbildningsterapier och kan bedriva terapi på engelska.

Carina är verksam på vår mottagning i Lund.

Helene Wadenborg-Elbaz

Helene Wadenborg-Elbaz

Socionom, leg. psykoterapeut, schematerapeut

Helene har erfarenhet både från barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Hon arbetar med de flesta diagnoser såsom t ex nedstämdhet, depressivitet, ångest och trauma problematik. Helene tar gärna emot studenter för egenterapi.

Helene är verksam på våra mottagningar i Lund och Kristianstad.

Frina Riley

Frina Riley

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Frina har erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete med olika ångesttillstånd samt depressionsproblematik inom psykiatrin. Hon är utbildad schematerapeut och bedriver även terapi på engelska.

Frina är verksam på vår mottagning i Lund.

Anders Åkerblom

Anders Åkerblom

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Anders har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Även arbetat med ledning av kris- och katastroforganisation på sjukhus.

Anders är verksam på vår mottagning i Lund.

Gunnar Österlöf

Gunnar Österlöf

Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT

Gunnar arbetar med de flesta diagnoser, som nedstämdhet, oro, ångest etc. men har också kunskap om kronisk smärtproblematik, depressivitet samt neuropsykiatrisk problematik som Asperger och ADHD. Gunnar arbetar efter devisen ”vem är personen som har problemen”, snarare än ”vilka problem har personen”. Förutom mer än 20 års erfarenhet från psykiatrin, som psykoterapeut och skötare har Gunnar också ett förflutet som sjöingenjör. Gunnar handleder både inom terapiutbildningar och inom verksamheter.

Gunnar är fn. tjänstledig.

KBT i privat regi, Lund

KBT i privat regi

Vi erbjuder privatpersoner, vid sidan om vårdval psykoterapi, KBT behandling i privat regi. Skicka ett mejl till adressen nedan ifall du är intresserad av att söka KBT i privat regi.
mottagningen@kognio.se
Kurs i mindfulness, Lund

Kurs i Mindfulness

Vänder sig bl.a. till dig som upplever fysisk eller psykisk stress, som önskar må bättre och känna dig mer i balans, som mår dåligt och önskar redskap för att må bättre.
Läs mer
KBT för företag och försäkringsbolag i Lund

KBT för företag och försäkringsbolag

Vi erbjuder företag och försäkringsbolag avtal om psykoterapeutisk behandling. Finns intresse av att sluta ett förmånligt psykoterapiavtal med hög kvalitet och tillgänglighet för era anställda eller försäkringstagare, och/eller anlita oss för en utbildningsinsats är ni varmt välkomna att kontakta Kognios VD Nicholas Nilsson.

nicholas.nilsson@kognio.se

Senaste från bloggen:

Våra terapeuter

Terapeuterna på våra mottagningar i Lund och Kristianstad som erbjuder KBT lång inom ramen för hälsoval Skåne

Gunilla Bliding

Gunilla Bliding

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare med inriktning på KBT

Gunilla arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning och undervisning/utbildning.

Gunilla är verksam på vår mottagning i Lund.

Margareta Lundskog

Margareta Lundskog

Leg. logoped, leg. psykoterapeut

Margareta har en lång klinisk erfarenhet av kognitiva samtal i vården och en bred kompetens inom ämnet kommunikationsrelaterade svårigheter (ex. stamning, talängslan, social fobi). Hon arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning samt undervisning/utbildning.

Margareta är verksam på vår mottagning i Lund.

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, instruktörsutbildning i Mindfulness

Åsa har under flera år arbetat inom primärvården och där skaffat sig en bred erfarenhet av att behandla stress och utmattningstillstånd, ångest, depression, sömnsvårigheter och psykosomatiska besvär. Hon har sedan tidigare även en lång och bred erfarenhet från andra yrken vilket är en tillgång vid behandlingar av arbetsrelaterade besvär.

Åsa erbjuder individuell psykoterapi, utbildningsterapi och handledning.

Åsa är verksam på vår mottagning i Lund.

Monica Lawenius

Monica Lawenius

Socionom, magister i socialt arbete, leg. psykoterapeut

Monica har 30 års erfarenhet av socialt, psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete. Monica Inriktar sig främst på kognitiv psykoterapi och schematerapi och arbetar främst med ångest, depressioner och relationsproblem. Monica tar också emot studenter för egenterapi.

Monica är verksam på vår mottagning i Lund.

Andrea Magnusson

Andrea Magnusson

Leg. sjuksköterska, sexolog, leg. psykoterapeut

Andrea har lång erfarenhet av KBT inom cancervård och rehabilitering. Hon arbetar med depression, ångest, utmattningstillstånd, relationsproblem och sexologiska problem. Andrea arbetar med patienter, egenterapier och förutom KBT används även ACT i behandlingsarbetet.

Andrea är verksam på vår mottagning i Lund samt på vår filial i Kristianstad.

Carina Sjöberg

Carina Sjöberg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Carina har mångårig erfarenhet från psykiatri och primärvård. Hon arbetar med ångesttillstånd, depressioner, krisreaktioner, relationsproblematik och stressproblematik. Carina arbetar också som handledare på psykologutbildningen och hon handleder även psykologer/ terapeuter i olika verksamheter. Hon tar emot utbildningsterapier och kan bedriva terapi på engelska.

Carina är verksam på vår mottagning i Lund.

Helene Wadenborg-Elbaz

Helene Wadenborg-Elbaz

Socionom, leg. psykoterapeut, schematerapeut

Helene har erfarenhet både från barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Hon arbetar med de flesta diagnoser såsom t ex nedstämdhet, depressivitet, ångest och trauma problematik. Helene tar gärna emot studenter för egenterapi.

Helene är verksam på vår mottagning i Lund samt på vår filial i Kristianstad.

Frina Riley

Frina Riley

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Frina har erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete med olika ångesttillstånd samt depressionsproblematik inom psykiatrin. Hon är utbildad schematerapeut och bedriver även terapi på engelska.

Frina är verksam på vår mottagning i Lund.

Anders Åkerblom

Anders Åkerblom

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Anders har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Även arbetat med ledning av kris- och katastroforganisation på sjukhus.

Anders är verksam på vår mottagning i Lund.

Gunnar Österlöf

Gunnar Österlöf

Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT

Gunnar arbetar med de flesta diagnoser, som nedstämdhet, oro, ångest etc. men har också kunskap om kronisk smärtproblematik, depressivitet samt neuropsykiatrisk problematik som Asperger och ADHD. Gunnar arbetar efter devisen ”vem är personen som har problemen”, snarare än ”vilka problem har personen”. Förutom mer än 20 års erfarenhet från psykiatrin, som psykoterapeut och skötare har Gunnar också ett förflutet som sjöingenjör. Gunnar handleder både inom terapiutbildningar och inom verksamheter.

Gunnar är fn. tjänstledig.

KBT i privat regi, Lund

KBT i privat regi

Vi erbjuder privatpersoner, vid sidan om vårdval psykoterapi, KBT behandling i privat regi. Skicka ett mejl till adressen nedan ifall du är intresserad av att söka KBT i privat regi.
mottagningen@kognio.se
Kurs i mindfulness, Lund

Kurs i Mindfulness

Vänder sig bl.a. till dig som upplever fysisk eller psykisk stress, som önskar må bättre och känna dig mer i balans, som mår dåligt och önskar redskap för att må bättre.
Läs mer
KBT för företag och försäkringsbolag i Lund

KBT för företag och försäkringsbolag

Vi erbjuder företag och försäkringsbolag avtal om psykoterapeutisk behandling. Finns intresse av att sluta ett förmånligt psykoterapiavtal med hög kvalitet och tillgänglighet för era anställda eller försäkringstagare, och/eller anlita oss för en utbildningsinsats är ni varmt välkomna att kontakta Kognios VD Nicholas Nilsson.

nicholas.nilsson@kognio.se

Våra terapeuter

Terapeuterna på våra mottagningar i Lund och Kristianstad som erbjuder KBT lång inom ramen för hälsoval Skåne

Gunilla Bliding

Gunilla Bliding

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare med inriktning på KBT

Gunilla arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning och undervisning/utbildning.

Gunilla är verksam på vår mottagning i Lund.

Margareta Lundskog

Margareta Lundskog

Leg. logoped, leg. psykoterapeut

Margareta har en lång klinisk erfarenhet av kognitiva samtal i vården och en bred kompetens inom ämnet kommunikationsrelaterade svårigheter (ex. stamning, talängslan, social fobi). Hon arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning samt undervisning/utbildning.

Margareta är verksam på vår mottagning i Lund.

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, instruktörsutbildning i Mindfulness

Åsa har under flera år arbetat inom primärvården och där skaffat sig en bred erfarenhet av att behandla stress och utmattningstillstånd, ångest, depression, sömnsvårigheter och psykosomatiska besvär. Hon har sedan tidigare även en lång och bred erfarenhet från andra yrken vilket är en tillgång vid behandlingar av arbetsrelaterade besvär.

Åsa erbjuder individuell psykoterapi, utbildningsterapi och handledning.

Åsa är verksam på vår mottagning i Lund.

Monica Lawenius

Monica Lawenius

Socionom, magister i socialt arbete, leg. psykoterapeut

Monica har 30 års erfarenhet av socialt, psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete. Monica Inriktar sig främst på kognitiv psykoterapi och schematerapi och arbetar främst med ångest, depressioner och relationsproblem. Monica tar också emot studenter för egenterapi.

Monica är verksam på vår mottagning i Lund.

Andrea Magnusson

Andrea Magnusson

Leg. sjuksköterska, sexolog, leg. psykoterapeut

Andrea har lång erfarenhet av KBT inom cancervård och rehabilitering. Hon arbetar med depression, ångest, utmattningstillstånd, relationsproblem och sexologiska problem. Andrea arbetar med patienter, egenterapier och förutom KBT används även ACT i behandlingsarbetet.

Andrea är verksam på vår mottagning i Lund samt på vår filial i Kristianstad.

Carina Sjöberg

Carina Sjöberg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Carina har mångårig erfarenhet från psykiatri och primärvård. Hon arbetar med ångesttillstånd, depressioner, krisreaktioner, relationsproblematik och stressproblematik. Carina arbetar också som handledare på psykologutbildningen och hon handleder även psykologer/ terapeuter i olika verksamheter. Hon tar emot utbildningsterapier och kan bedriva terapi på engelska.

Carina är verksam på vår mottagning i Lund.

Helene Wadenborg-Elbaz

Helene Wadenborg-Elbaz

Socionom, leg. psykoterapeut, schematerapeut

Helene har erfarenhet både från barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Hon arbetar med de flesta diagnoser såsom t ex nedstämdhet, depressivitet, ångest och trauma problematik. Helene tar gärna emot studenter för egenterapi.

Helene är verksam på vår mottagning i Lund samt på vår filial i Kristianstad.

Frina Riley

Frina Riley

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Frina har erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete med olika ångesttillstånd samt depressionsproblematik inom psykiatrin. Hon är utbildad schematerapeut och bedriver även terapi på engelska.

Frina är verksam på vår mottagning i Lund.

Anders Åkerblom

Anders Åkerblom

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Anders har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Även arbetat med ledning av kris- och katastroforganisation på sjukhus.

Anders är verksam på vår mottagning i Lund.

Gunnar Österlöf

Gunnar Österlöf

Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT

Gunnar arbetar med de flesta diagnoser, som nedstämdhet, oro, ångest etc. men har också kunskap om kronisk smärtproblematik, depressivitet samt neuropsykiatrisk problematik som Asperger och ADHD. Gunnar arbetar efter devisen ”vem är personen som har problemen”, snarare än ”vilka problem har personen”. Förutom mer än 20 års erfarenhet från psykiatrin, som psykoterapeut och skötare har Gunnar också ett förflutet som sjöingenjör. Gunnar handleder både inom terapiutbildningar och inom verksamheter.

Gunnar är fn. tjänstledig.

KBT i privat regi, Lund

KBT i privat regi

Vi erbjuder privatpersoner, vid sidan om vårdval psykoterapi, KBT behandling i privat regi. Skicka ett mejl till adressen nedan ifall du är intresserad av att söka KBT i privat regi.
mottagningen@kognio.se

Kurs i mindfulness, Lund

Kurs i Mindfulness

Vänder sig bl.a. till dig som upplever fysisk eller psykisk stress, som önskar må bättre och känna dig mer i balans, som mår dåligt och önskar redskap för att må bättre.
Läs mer
KBT för företag och försäkringsbolag i Lund

KBT för företag och försäkringsbolag

Vi erbjuder företag och försäkringsbolag avtal om psykoterapeutisk behandling. Finns intresse av att sluta ett förmånligt psykoterapiavtal med hög kvalitet och tillgänglighet för era anställda eller försäkringstagare, och/eller anlita oss för en utbildningsinsats är ni varmt välkomna att kontakta Kognios VD Nicholas Nilsson.

nicholas.nilsson@kognio.se

Våra terapeuter

Terapeuterna på våra mottagningar i Lund och Kristianstad som erbjuder KBT lång inom ramen för hälsoval Skåne

Gunilla Bliding

Gunilla Bliding

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare med inriktning på KBT

Gunilla arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning och undervisning/utbildning.

Gunilla är verksam på vår mottagning i Lund.

Margareta Lundskog

Margareta Lundskog

Leg. logoped, leg. psykoterapeut

Margareta har en lång klinisk erfarenhet av kognitiva samtal i vården och en bred kompetens inom ämnet kommunikationsrelaterade svårigheter (ex. stamning, talängslan, social fobi). Hon arbetar med patienter, egen/utbildningsterapier, handledning samt undervisning/utbildning.

Margareta är verksam på vår mottagning i Lund.

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, instruktörsutbildning i Mindfulness

Åsa har under flera år arbetat inom primärvården och där skaffat sig en bred erfarenhet av att behandla stress och utmattningstillstånd, ångest, depression, sömnsvårigheter och psykosomatiska besvär. Hon har sedan tidigare även en lång och bred erfarenhet från andra yrken vilket är en tillgång vid behandlingar av arbetsrelaterade besvär.

Åsa erbjuder individuell psykoterapi, utbildningsterapi och handledning.

Åsa är verksam på vår mottagning i Lund.

Monica Lawenius

Monica Lawenius

Socionom, magister i socialt arbete, leg. psykoterapeut

Monica har 30 års erfarenhet av socialt, psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete. Monica Inriktar sig främst på kognitiv psykoterapi och schematerapi och arbetar främst med ångest, depressioner och relationsproblem. Monica tar också emot studenter för egenterapi.

Monica är verksam på vår mottagning i Lund.

Andrea Magnusson

Andrea Magnusson

Leg. sjuksköterska, sexolog, leg. psykoterapeut

Andrea har lång erfarenhet av KBT inom cancervård och rehabilitering. Hon arbetar med depression, ångest, utmattningstillstånd, relationsproblem och sexologiska problem. Andrea arbetar med patienter, egenterapier och förutom KBT används även ACT i behandlingsarbetet.

Andrea är verksam på vår mottagning i Lund samt på vår filial i Kristianstad.

Carina Sjöberg

Carina Sjöberg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Carina har mångårig erfarenhet från psykiatri och primärvård. Hon arbetar med ångesttillstånd, depressioner, krisreaktioner, relationsproblematik och stressproblematik. Carina arbetar också som handledare på psykologutbildningen och hon handleder även psykologer/ terapeuter i olika verksamheter. Hon tar emot utbildningsterapier och kan bedriva terapi på engelska.

Carina är verksam på vår mottagning i Lund.

Helene Wadenborg-Elbaz

Helene Wadenborg-Elbaz

Socionom, leg. psykoterapeut, schematerapeut

Helene har erfarenhet både från barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Hon arbetar med de flesta diagnoser såsom t ex nedstämdhet, depressivitet, ångest och trauma problematik. Helene tar gärna emot studenter för egenterapi.

Helene är verksam på vår mottagning i Lund samt på vår filial i Kristianstad.

Frina Riley

Frina Riley

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

Frina har erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete med olika ångesttillstånd samt depressionsproblematik inom psykiatrin. Hon är utbildad schematerapeut och bedriver även terapi på engelska.

Frina är verksam på vår mottagning i Lund.

Anders Åkerblom

Anders Åkerblom

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Anders har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Även arbetat med ledning av kris- och katastroforganisation på sjukhus.

Anders är verksam på vår mottagning i Lund.

Gunnar Österlöf

Gunnar Österlöf

Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT

Gunnar arbetar med de flesta diagnoser, som nedstämdhet, oro, ångest etc. men har också kunskap om kronisk smärtproblematik, depressivitet samt neuropsykiatrisk problematik som Asperger och ADHD. Gunnar arbetar efter devisen ”vem är personen som har problemen”, snarare än ”vilka problem har personen”. Förutom mer än 20 års erfarenhet från psykiatrin, som psykoterapeut och skötare har Gunnar också ett förflutet som sjöingenjör. Gunnar handleder både inom terapiutbildningar och inom verksamheter.

Gunnar är fn. tjänstledig.

KBT i privat regi, Lund

KBT i privat regi

Vi erbjuder privatpersoner, vid sidan om vårdval psykoterapi, KBT behandling i privat regi. Skicka ett mejl till adressen nedan ifall du är intresserad av att söka KBT i privat regi.
mottagningen@kognio.se

Kurs i mindfulness, Lund

Kurs i Mindfulness

Vänder sig bl.a. till dig som upplever fysisk eller psykisk stress, som önskar må bättre och känna dig mer i balans, som mår dåligt och önskar redskap för att må bättre.
Läs mer
KBT för företag och försäkringsbolag i Lund

KBT för företag och försäkringsbolag

Vi erbjuder företag och försäkringsbolag avtal om psykoterapeutisk behandling. Finns intresse av att sluta ett förmånligt psykoterapiavtal med hög kvalitet och tillgänglighet för era anställda eller försäkringstagare, och/eller anlita oss för en utbildningsinsats är ni varmt välkomna att kontakta Kognios VD Nicholas Nilsson.

nicholas.nilsson@kognio.se

Nyhetsbrev