KBT överlägsen SSRI vid behandling av social fobi (SAD)

Nu har det visats igen! KBT ger överlägset bättre behandlingseffekter på social fobi än SSRI-preparat. Nyligen publicerades en välgjord kontrollerad studie av Nordahl et.al. (2016) som jämförde effekterna av enbart KBT, SSRI (paroxetin), placebo piller eller en kombination av KBT och SSRI i behandlingen av totalt 102 patienter med diagnosticerad social ångeststörning. KBT omfattade 12 sessioner, SSRI-behandlingen 26 veckor, och kombinationsbehandlingen bestod av 12 veckors KBT + SSRI samt ytterligare 14 veckors SSRI-behandling. Resultaten var slående.

Enbart KBT var överlägsen SSRI och placebo vid behandlingens slut men inte kombinationsbehandlingen. Men, vid uppföljningen 1 år senare fann man att av de som erhöll enbart KBT var 68% symtomfria, av de som fått både KBT och SSRI var 40% utan symtom medan endast 24% av de som fått enbart SSRI var symtomfria. Motsvarande siffra för placebogruppen var 4%. KBT-behandlingen byggde på en uppdaterad version av Clark och Wells modell från 1995.

Referens: Nordahl, H.M., Vogel, P.A., Morken, G., Stiles, T.C., Sandvik, P., & Wells, A. (2016). Paroxetine, cognitive therapy or their combination in the treatment of social anxiety disorder with and without avoidant personality disorder: A randomized clinical trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 85,346-356.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT