KBT i utveckling

KBT i utveckling – nyutgåva

Jan-Erik Nilsson Boktips

Anna Kåver har nyligen kommit ut med en uppdaterad och delvis omarbetad upplaga av sin bästsäljare: KBT i Utveckling, utgiven på Natur och Kultur, 2016. Här beskriver hon den senaste utvecklingen inom KBT, bl.a. transdiagnostisk KBT, känslofokuserad KBT, men framför allt de i mitt tycke de viktigaste landvinningarna inom arbetet …

Metaforer - från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg - Niklas Törneke

Metaforer hjälper oss greppa det ogreppbara

Jan-Erik Nilsson Boktips

Det påstås att ”en bild säger mer än tusen ord”! Har metaforen, som ett ”bildligt uttryck” en liknande funktion och därför en given plats i det terapeutiska samtalet? När och hur gör man då? Och varför? Finns det vetenskapliga stöd för användningen av metaforer i terapin? Med sin senaste bok …

KBT SSRI

KBT överlägsen SSRI vid behandling av social fobi (SAD)

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT

Nu har det visats igen! KBT ger överlägset bättre behandlingseffekter på social fobi än SSRI-preparat. Nyligen publicerades en välgjord kontrollerad studie av Nordahl et.al. (2016) som jämförde effekterna av enbart KBT, SSRI (paroxetin), placebo piller eller en kombination av KBT och SSRI i behandlingen av totalt 102 patienter med diagnosticerad …

PTSD Tetris

Kan man bota PTSD med dataspelet Tetris?

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT, PTSD

Svaret blir ”Det beror på!” Enbart spel med Tetris hjälper naturligtvis inte men en kombination av reaktivering av ett traumatiskt minne och ett efterföljande kortare (ca 10-15 min) spel med Tetris kan, enligt lovande försök i laboratoriet, bli framtidens modell. Det handlar om att störa det aktiverade minnets ”återinlagring” (reconsolidation) …

Visualiseringsmetoden

Nya rön om goda kliniska effekter av visualiseringsmetoden

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT

I en rykande färsk forskningsrapport (Morina, Lancee, & Arntz, 2016) konstateras att visualisering, Imagery Rescripting, är en lovande intervention för psykiska besvär kopplade till negativa minnen. Forskarna undersökte i en meta-analys 19 publicerade studier som totalt inkluderade 363 patienter med framför allt diagnoserna PTSD (åtta studier) och social ångeststörning (sex …

Intressant på forskningsfronten inom KBT

Intressant på forskningsfronten inom KBT

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT

Kan exponering in vivo som enda intervention räcka för goda behandlingsresultat?Enligt en explorativ fallstudie, presenterad av Christina Bergmark Hall i ett examensarbete vid psykoterapeutprogrammet, Lunds Universitet, våren 2016, tycks svaret på frågan bli ja, men mer forskning krävs. Christina visade i en klinisk fallstudie med åtta panikångestpatienter att en kort …

Forskningsfynd visualisering KBT

Aktuella forskningsfynd – Visualisering

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT, Visualisering

Vi (Nilsson, Lundh och Viborg) publicerade 2012 en studie i ”Behaviour Research and Therapy” över effekterna av en enssessionsbehandling med visualisering, ”Imagery Rescripting” (IR), som intervention mot social ångest hos en grupp vuxna patienter med social ångeststörning (social fobi). Syftet var att experimentellt undersöka om man genom att ändra i …

Krav egenterapi

Förändrade krav på egenterapi

Jan-Erik Nilsson Egenterapi, Institutionsstyrelsen, Steg-1 i KBT

För att anpassa oss till andra utbildningsanordnare, bl.a. institutionen för psykologi och socialhögskolan vid Lunds Universitet, har Kognio, efter beslut i institutionsstyrelsen, infört ändrade krav på egenterapi för den grundläggande utbildningen i KBT (Steg-1). Från och med oktober 2016 stipuleras 30 timmar individuell egenterapi eller 60 timmar i gruppterapi.