närbilder anna kårer

Bokrecension: Närbilder av Anna Kåver

Nike Snijders Bokrecension

I sin senaste bok Närbilder skildrar Anna Kåver vardagen under den första halvan av 2021. Pandemin finns med i förgrunden, men boken innehåller även mer allmänt hållna reflektioner kring livet och dess faser. Anna Kåver tvingas av pandemin att ompröva sin livsstil, samtidigt som hon enligt plan trappar ner på …

En introduktion till KBT – Anna Pardo

Admin Introduktionskurs KBT

Intresserad av att lära dig mer om KBT? Möt en av lärarna på vår introduktionskurs i KBT – Anna Pardo – leg. psykolog och leg. psykoterapeut med handledarutbildning. Anna har omfattande föreläsningsvana från utbildningar i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi på alla utbildningsnivåer. Hon är en uppskattad föreläsare på vår steg …

Imagery Rescripting Theory and Practice

Bokrecension: Imagery Rescripting – Theory and Practice

Jan-Erik Nilsson Bokrecension

Visualisering – en presentation av en nyutkommen bok av Remco van der Wijngaart Allt sedan de första studierna av visualiseringsmetodens effekter publicerades, framför allt vid behandling av social fobi (Wild, Hackmann & Clark, 2007, 2008; Nilsson, Lundh & Viborg, 2012), har utvecklingen av metoden, som internationellt går under namnet ”imagery rescripting” …

En introduktion till KBT – Jens Knutsson

Admin Introduktionskurs KBT

Intresserad av att lära dig mer om KBT? Möt en av lärarna på vår introduktionskurs i KBT – Jens Knutsson – fil.dr. i psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Jens är en uppskattad föreläsare och handledare på vår egen steg 1 utbildning i KBT, och är för närvarande kursföreståndare …

Dansa mjukt med tillvaron

Bokrecension: Dansa mjukt med tillvaron av Anna Kåver

Nike Snijders Bokrecension, Boktips

I Dansa mjukt med tillvaron bjuder Anna Kåver in till en spirituell och sinnlig dans med ord. Boken är inte en typisk självhjälpsbok, utan snarare en samling essäer där Kåver behandlar teman såsom mod, mindfulness och flexibilitet. Dansa mjukt med tillvaron tar sitt avstamp i Kåvers reflektioner kring psykisk hälsa, …

Vad är KBT

Vad är KBT?

Admin KBT

Vad är det? Kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) är forskningsbaserad metod som genomsyras av en humanistisk människosyn där patienten aktivt deltar i sin behandling och där patientens egna upplevelser och perspektiv är utgångspunkten. Termen kognitiv betonar att terapeuten arbetar med individens tolkning eller egna uppfattning av sina besvär och det …

nya introduktionskursen kbt

Den nya Introduktionskursen i KBT

Jan-Erik Nilsson Introduktionskurs KBT

Vi fick nyligen en kommentar från en deltagare i en av Kognios tidigaste introduktionskurser,  ledd av professor Carlo Perris och hans hustru Hjördis: ”Fantastiska människor” och till Carlo, som gått bort för tjugo år sedan, ”vi hade behövt dig i många år till!” Och till Kognio ett värmande tack för …

Edna Foa – del 2

Jan-Erik Nilsson PTSD

I mitt förra blogginlägg( Mars 24, 2021) om Edna Foa´s arbete konstaterade jag att förutsättningen för emotionell förändring och därmed terapeutisk effekt enligt henne är att ”de minnesstrukturer (minnen, minnesbilder, upplevelser), som väcker eller kopplas till rädsla och ångest (”fear structures”), måste aktiveras och göras tillgängliga för, som hon uttrycker …