KBT-baserat förhållningssätt och bemötande

En utbildning i KBT för dig som arbetar inom psykiatrin

För dig som vill bli tryggare i din yrkesroll och utveckla ditt omvårdnadsarbete med hjälp av KBT.

Du får med hjälp av våra erfarna föreläsare och handledare möjlighet att öka din kompetens och skapa en helhetsbild av klienternas behandling.

Genom en gedigen teorigrund varvad med erfarenheter från vardagliga situationer ökar din förmåga att på ett effektivare sätt möta klientens behov.

Syfte

Vår utbildning i KBT-baserat förhållningssätt och bemötande syftar till att ge deltagaren kunskaper om förhållningssätt baserade på grundläggande teorier och metoder inom kognitiv och beteendeinriktad terapi. Den syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa i det dagliga patient- och klientarbetet. Observera att utbildningen inte ger någon terapeutkompetens.

Vår utbildning i KBT-baserat förhållningssätt ger dig!

 • 64 lärarledda timmar

  Vi anlitar lärare och handledare som har hög kompetens inom respektive undervisningsområde. De har egen erfarenhet av vårdarbete eller har agerat handledare för yrkesgrupper som är ute i verksamheterna. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT och har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden. 


 • 15 timmar handledning

  För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT. 

 • Behörighet att söka söka vidare till fördjupningskurs

  Vi erbjuder en genomarbetad och strukturerad fortsättning som syftar till att ge mer fördjupade kunskaper kring Psykopatologiska reaktioner. I kursen behandlas bland annat: Personlighetsstörda reaktioner, Utagerande, självskadande och suicidala beteenden, Psykotiska reaktioner och beteenden beroende på hjärnskada .

Efter utbildningen kan du /har du:

 • Bättre förstå teori, metod och förhållningssätt utifrån KBT.
 • Bemöta de människor du möter i vardagen på ett mer funktionellt sätt med hjälp av de KBT-verktyg du har lärt dig.
 • Utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom samtal, kommunikation.
 • Fått en övergripande kunskap om diagnoser och behandlingsformer aktuellt för ditt yrke.

Innehåll och metoder

Utbildningen förmedlar kunskaper om basala begrepp inom KBT, ångestreaktioner och depressiva reaktioner. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken. För mer information vg se utbildningsplan.

Målgrupp

Omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och behandlingsassistenter) inom psykiatrisk slutenvård, mellanvård och inom kommunpsykiatri.

Behörighet

Behöriga att söka till utbildningen är alla som genomgått minst två årig gymnasial vårdutbildning med godkända betyg.

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Halvdistans

Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag varannan  vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen (med reservation för några enstaka undantag). 

Jag fick med mig väldigt bra redskap och en grund i förhållningssätt enligt KBT.
Anna roldin
Utbildningen i KBT-baserat förhållningssätt var en början på mycket för mig. Jag fick en större kunskapsbas och kommunikationen blev lättare - det var en ögonöppnare.
paul benatti
Jag fick med mig väldigt bra redskap och en grund i förhållningssätt enligt KBT.
anonym
Beteendeexperiment kändes relevant. Kändes svårt innan men insåg på handledningen att man kan använda det mycket mer.
anonym
Plats
Utbildningen genomförs i Kognios lokaler på Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.
AnsökanLänk till ansökningsformulär
KBT bemötande

Start

18 augusti 2022

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund

Kursavgift

28 900 kr (36 125 kr inkl. moms)

1 termin

En undervisningsdag varannan vecka. Var tredje tillfälle torsdag plus fredag

Räntefri delbetalning

Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag

Kontakta utbildningsansvarig

Conny Fridh - 0791-02 97 47 | conny.fridh@kognio.se

Antal platser

Max 21 studenter per kursomgång

Sista ansökningsdag

18 juli 2022

Ansökan

KBT bemötande

KBT-baserat förhållningssätt och bemötande

En utbildning i KBT för dig som arbetar inom psykiatrin

För dig som vill bli tryggare i din yrkesroll och utveckla ditt omvårdnadsarbete med hjälp av KBT.

Du får med hjälp av våra erfarna föreläsare och handledare möjlighet att öka din kompetens och skapa en helhetsbild av klienternas behandling.

Genom en gedigen teorigrund varvad med erfarenheter från vardagliga situationer ökar din förmåga att på ett effektivare sätt möta klientens behov.

Start

18 augusti 2022

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund

Kursavgift

28 900 kr (36 125 kr inkl. moms)

1 termin

En undervisningsdag varannan vecka. Var tredje tillfälle torsdag plus fredag

Räntefri delbetalning

Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag

Kontakta utbildningsansvarig

Conny Fridh - 0791-02 97 47 | conny.fridh@kognio.se

Antal platser

Max 21 studenter per kursomgång

Sista ansökningsdag

18 juli 2022

Ansökan

Syfte

Vår utbildning i KBT-baserat förhållningssätt och bemötande syftar till att ge deltagaren kunskaper om förhållningssätt baserade på grundläggande teorier och metoder inom kognitiv och beteendeinriktad terapi. Den syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa i det dagliga patient- och klientarbetet. Observera att utbildningen inte ger någon terapeutkompetens.

Vår utbildning i KBT-baserat förhållningssätt ger dig!

 • 64 lärarledda timmar

  Vi anlitar lärare och handledare som har hög kompetens inom respektive undervisningsområde. De har egen erfarenhet av vårdarbete eller har agerat handledare för yrkesgrupper som är ute i verksamheterna. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT och har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden. 


 • 15 timmar handledning

  För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT. 

 • Behörighet att söka söka vidare till fördjupningskurs

  Vi erbjuder en genomarbetad och strukturerad fortsättning som syftar till att ge mer fördjupade kunskaper kring Psykopatologiska reaktioner. I kursen behandlas bland annat: Personlighetsstörda reaktioner, Utagerande, självskadande och suicidala beteenden, Psykotiska reaktioner och beteenden beroende på hjärnskada .

Efter utbildningen kan du /har du:

 • Bättre förstå teori, metod och förhållningssätt utifrån KBT.
 • Bemöta de människor du möter i vardagen på ett mer funktionellt sätt med hjälp av de KBT-verktyg du har lärt dig.
 • Utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom samtal, kommunikation.
 • Fått en övergripande kunskap om diagnoser och behandlingsformer aktuellt för ditt yrke.

Innehåll och metoder

Utbildningen förmedlar kunskaper om basala begrepp inom KBT, ångestreaktioner och depressiva reaktioner. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken. För mer information vg se utbildningsplan.

Målgrupp

Omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och behandlingsassistenter) inom psykiatrisk slutenvård, mellanvård och inom kommunpsykiatri.

Behörighet

Behöriga att söka till utbildningen är alla som genomgått minst två årig gymnasial vårdutbildning med godkända betyg.

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Halvdistans

Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag varannan  vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen (med reservation för några enstaka undantag). 

Jag fick med mig väldigt bra redskap och en grund i förhållningssätt enligt KBT.
Anna Roldin
Utbildningen i KBT-baserat förhållningssätt var en början på mycket för mig. Jag fick en större kunskapsbas och kommunikationen blev lättare - det var en ögonöppnare.
Paul Benatti
Jag fick med mig väldigt bra redskap och en grund i förhållningssätt enligt KBT.
Anonym
Utbildningen i KBT-baserat förhållningssätt var en början på mycket för mig. Jag fick en större kunskapsbas och kommunikationen blev lättare - det var en ögonöppnare.
Anonym
Plats
Utbildningen genomförs i Kognios lokaler på Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.
AnsökanLänk till ansökningsformulär
KBT bemötande

KBT-baserat förhållningssätt och bemötande

En utbildning i KBT för dig som arbetar inom psykiatrin

För dig som vill bli tryggare i din yrkesroll och utveckla ditt omvårdnadsarbete med hjälp av KBT.

Du får med hjälp av våra erfarna föreläsare och handledare möjlighet att öka din kompetens och skapa en helhetsbild av klienternas behandling.

Genom en gedigen teorigrund varvad med erfarenheter från vardagliga situationer ökar din förmåga att på ett effektivare sätt möta klientens behov.

Start

18 augusti 2022

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund

Kursavgift

28 900 kr (36 125 kr inkl. moms)

1 termin

En undervisningsdag varannan vecka. Var tredje tillfälle torsdag plus fredag

Räntefri delbetalning

Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag

Kontakta utbildningsansvarig

Conny Fridh - 0791-02 97 47 | conny.fridh@kognio.se

Antal platser

Max 21 studenter per kursomgång

Sista ansökningsdag

18 juli 2022

Ansökan

Syfte

Vår utbildning i KBT-baserat förhållningssätt och bemötande syftar till att ge deltagaren kunskaper om förhållningssätt baserade på grundläggande teorier och metoder inom kognitiv och beteendeinriktad terapi. Den syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa i det dagliga patient- och klientarbetet. Observera att utbildningen inte ger någon terapeutkompetens.

Vår utbildning i KBT-baserat förhållningssätt ger dig!

 • 64 lärarledda timmar

  Vi anlitar lärare och handledare som har hög kompetens inom respektive undervisningsområde. De har egen erfarenhet av vårdarbete eller har agerat handledare för yrkesgrupper som är ute i verksamheterna. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT och har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden. 


 • 15 timmar handledning

  För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT. 

 • Behörighet att söka söka vidare till fördjupningskurs

  Vi erbjuder en genomarbetad och strukturerad fortsättning som syftar till att ge mer fördjupade kunskaper kring Psykopatologiska reaktioner. I kursen behandlas bland annat: Personlighetsstörda reaktioner, Utagerande, självskadande och suicidala beteenden, Psykotiska reaktioner och beteenden beroende på hjärnskada .

Efter utbildningen kan du /har du:

 • Bättre förstå teori, metod och förhållningssätt utifrån KBT.
 • Bemöta de människor du möter i vardagen på ett mer funktionellt sätt med hjälp av de KBT-verktyg du har lärt dig.
 • Utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom samtal, kommunikation.
 • Fått en övergripande kunskap om diagnoser och behandlingsformer aktuellt för ditt yrke.

Innehåll och metoder

Utbildningen förmedlar kunskaper om basala begrepp inom KBT, ångestreaktioner och depressiva reaktioner. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken. För mer information vg se utbildningsplan.

Målgrupp

Omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och behandlingsassistenter) inom psykiatrisk slutenvård, mellanvård och inom kommunpsykiatri.

Behörighet

Behöriga att söka till utbildningen är alla som genomgått minst två årig gymnasial vårdutbildning med godkända betyg.

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Halvdistans

Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag varannan  vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen (med reservation för några enstaka undantag). 

Jag fick med mig väldigt bra redskap och en grund i förhållningssätt enligt KBT.
Anna Roldin
Utbildningen i KBT-baserat förhållningssätt var en början på mycket för mig. Jag fick en större kunskapsbas och kommunikationen blev lättare - det var en ögonöppnare.
Paul Benatti
Handledningen gav mig en förståelse på ett vardagligt plan. Begripligt.
Anonym
Beteendeexperiment kändes relevant. Kändes svårt innan men insåg på handledningen att man kan använda det mycket mer.
Anonym
Plats
Utbildningen genomförs i Kognios lokaler på Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.
AnsökanLänk till ansökningsformulär