Vi uppmärksammar

Catharina Strid

Catharina Strid har disputerat!

Kan vårdcentralen upptäcka och behandla psykisk ohälsa? I en avhandling ”Assessment and treatment of mental health problems in primary care”,...

Emily Holmes är ny professor på Karolinska.

Emily Holmes är ny professor på Karolinska!

Under hösten installerades Emily Holmes som gästprofessor i klinisk psykologi på Karolinska Institutet. Hon kommer närmast från Oxford University,...

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Registrera dig här