KBT steg 1

Vår grundläggande utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT.

Auktoriserad utbildning

Vår grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT) är auktoriserad i enlighet med riksföreningen sfKBT:s...

Handledarna på vår steg 1 utbildning i KBT är både välmeriterade och uppskattade.

Välmeriterade och uppskattade handledare

Handledarna på vår grundutbildning i KBT är både välutbildade och uppskattade. De har mångårig erfarenhet av handledning i psykoterapi,...

Studentinflytande på vår steg 1 utbildning i KBT

Studentinflytande på vår steg 1 utbildning i KBT

Vi tycker det är viktigt med studentinflytande på vår steg 1 utbildning i KBT. Våra studenter uppmuntras till att vara...

Varför ett familjeperspektiv på vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning barn och ungdom?

Varför ett familjeperspektiv på vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning barn och ungdom?

Med ett kognitivt och beteendeorienterat synsätt har terapeuten minst två nivåer tillgängliga för sina interventioner – klientens tankar och...

Om egenterapi på psykoterapiutbildningarna

Vid de flesta psykoterapiutbildningarna i landet, oavsett inriktning, har egenterapi sedan länge varit ett obligatoriskt moment. Med det menas...

Visste du att ett en auktorisering av sfKBT är en kvalitetsstämpel?

Visste du att en auktorisering av sfKBT är en kvalitetsstämpel?

I det senaste numret av Sokraten (nr 4, 2016) ger Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) oss...

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Registrera dig här