MBSR

Vill du veta mer om MBSR programmet?

Vill du veta mer om MBSR programmet?

Att bättre kunna hantera stress, utmattning, nedstämdhet, smärta och kronisk trötthet har varit drivkrafterna som medfört att tusentals människor...

Vill du veta mer om MBSR programmets ursprung?

Vill du veta mer om MBSR programmets ursprung?

Professor Jon Kabat-Zinn startade 1979 en stressklinik på University of Massachusetts Medical School, för att hjälpa både polikliniska och...

Mindfulness i grupp lika effektivt som KBT

Är mindfulness i grupp lika effektiv som KBT vid behandling av psykiatriska besvär?

I en ny skånsk forskningsrapport, publicerad i European Psychiatry, juni 2017, hävdade forskaren och epidemiologen professor Jan Sundquist m.fl....

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Registrera dig här