Prolonged Exposure

Om Edna Foa och hennes bidrag till emotionell bearbetning och terapeutisk förändring

Edna Foa

Edna Foa är nog mest känd för sin forskning och kliniska arbete med OCD och PTSD, men kanske ännu...

Prolonged exposure – intervju med Maria Bragesjö

Leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi Maria Bragesjö befann sig på Kognio i Lund för att hålla i...

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Registrera dig här