Kan långvarig stress krympa din hjärna?

Stress

Ja, enligt en artikel i lördagens Dagens Nyheter (7/1 -17) är det faktiskt en möjlig konsekvens av en stressig vardag. Stressande jobb, räntehöjningar, dagishämtningar och allt det som skall hinnas med hemma, leder till skenande kortisolutsöndring och kroppen sätts i alarmberedskap. Vila och återhämtning minskar kortisolet men om vi inte tillåter oss att ta det lugnt är vi i riskzonen för att utveckla stressjukdomar, bl.a. utmattningssyndrom. Långvariga höga kortisolnivåer kan dessutom bokstavligen minska storleken på Hippocampus och Frontalloben i hjärnan.

Vila och återhämtning är den vanliga ordinationen. Men, det stressreducerande mindfulnessprogrammet (MBSR) är, enligt de senaste tio årens forskning, en mycket lovande behandling för stressrelaterade sjukdomar, inte minst för utmattningsdepression (se tidigare inlägg från från december förra året).

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT