En introduktion till KBT

En introduktion till KBT

Jan-Erik Nilsson Introduktionskurs KBT

Introduktionskursen i KBT har en lång historia. Första gången kursen hölls i Sverige var i Umeå 1987 och gavs av psykiater och professor Carlo Perris. Två år senare gavs den också i Landskrona i samband med bildandet av ett nytt behandlingshem för patienter med schizofrena störningar. Intresset för KBT formligen exploderade och skapade ett stort behov att utbilda personal från hela södra Sverige. På initiativ av professor Perris bildades därför Kognitiva utbildningsenheten (nuvarande Kognio - Centrum för KBT) i vars regi introduktionskurserna kom att erbjudas regelbundet minst två gånger per år.

Kursen hade redan 1987 samma form och innehåll som nu. Under fem kursdagar fick deltagarna en orientering i KBT, dess historia, samt teori och kliniska tillämpningar. Framför allt fokuserades på hur man arbetar med KBT vid ångest- och depressiva tillstånd samt komplex problematik - personlighetsstörning och psykos.

Första upplagan av introduktionskurs i KBT hölls i en källarlokal på Umedalens mentalsjukhus. I Landskrona utnyttjades sjukhusets utbildningssalar och så småningom förlades kurserna till Hotell Öresunds konferenslokaler. Efter milleniumskiftet flyttade KUE till Lund där kurserna kom att hållas på Grand Hotell.

Professor Perris och leg. psykolog och docent Hjördis Perris arbetade oavbutet som lärare vid introduktionskurserna i KBT under hela 90-talet. Efterhand fick de hjälp av leg. psykolog Egil Linge. Kurserna blev mycket populära och samlade många intresserade. Mot slutet av 90-talet var trycket på kursplatserna så stort att vi fick hålla kursen 3 gånger per år.

Innehållet har inte förändrats under åren. Man kan säga att kursen gav en kort översikt och sammanfattning av en steg-1 utbildning i KBT. Det som saknades var naturligtvis det praktiska arbetet med klienter under handledning. I övrigt innehåller kursen förutom det som nämnts ovan:

  • inslag av utvecklingspsykologi, i synnerhet anknytningsteori
  • övningar som ger en känsla av hur olika basala tekniker och interventioner fungerar
  • en genomgång av relevanta forskningsresultat

En genomgången och examinerad introduktionskurs i KBT var ursprungligen ett förkunskapskrav för att få tillträde till vår steg-1 utbildning i KBT. Men i likhet med våra konkurrenter slopades kravet och kursinnehållet ”bakades” istället in i steg-1 utbildningen. Däremot utgör Introduktionskursen numera fortfarande en utmärkt orientering i KBT och en betydelsefull merit vid ansökan om en utbildningsplats på steg-1.

Egil Linge, Introduktionskurs i KBT på Kognio
Egil Linge föreläser på vår introduktionskurs i KBT, Grand Hotell i Lund 2013
Ulla Hoppe, Introduktionskurs i KBT på Kognio
Ulla Hoppe föreläser på vår introduktionskurs i KBT, Grand Hotell i Lund 2013

Efter professor Perris bortgång i början av 2000-talet tog psykolog Egil Linge, TV4´s expert i ”Malou Efter 10”, över veckokurserna tillsammans med fil.dr. Ulla Hoppe. Deras gedigna undervisning var mycket uppskattad, men trots lärarnas karismatiska framtoning lyckades vi för ett antal år sedan inte längre få tillräckligt många sökande. Vi drog slutsatsen att marknaden var mättad och tog beslutet att avsluta samarbetet med Egil och Ulla.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse för introduktionskurser i KBT och därför har Kognio återupptagit traditionen, om än i mindre omfattning, med ett nytt lärarpar, leg. psykologerna Anna Pardo och Jens Knutsson. Anna och Jens är representanter för den nya generationen KBT-terapeuter med en ovanligt stark förmåga att översätta vetenskapligt förankrade teoretiska modeller till praktiskt hantverk i konkreta terapier. Jens är kursföreståndare på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet och både han och Anna är efterfrågade handledare i KBT.

Läs mer om vår introduktionskurs i KBT

Introduktionskursen i KBT har en lång historia. Första gången kursen hölls i Sverige var i Umeå 1987 och gavs av psykiater och professor Carlo Perris. Två år senare gavs den också i Landskrona i samband med bildandet av ett nytt behandlingshem för patienter med schizofrena störningar. Intresset för KBT formligen exploderade och skapade ett stort behov att utbilda personal från hela södra Sverige. På initiativ av professor Perris bildades därför Kognitiva utbildningsenheten (nuvarande Kognio - Centrum för KBT) i vars regi introduktionskurserna kom att erbjudas regelbundet minst två gånger per år.

Kursen hade redan 1987 samma form och innehåll som nu. Under fem kursdagar fick deltagarna en orientering i KBT, dess historia, samt teori och kliniska tillämpningar. Framför allt fokuserades på hur man arbetar med KBT vid ångest- och depressiva tillstånd samt komplex problematik - personlighetsstörning och psykos.

Första upplagan av introduktionskurs i KBT hölls i en källarlokal på Umedalens mentalsjukhus. I Landskrona utnyttjades sjukhusets utbildningssalar och så småningom förlades kurserna till Hotell Öresunds konferenslokaler. Efter milleniumskiftet flyttade KUE till Lund där kurserna kom att hållas på Grand Hotell.

Professor Perris och leg. psykolog och docent Hjördis Perris arbetade oavbutet som lärare vid introduktionskurserna i KBT under hela 90-talet. Efterhand fick de hjälp av leg. psykolog Egil Linge. Kurserna blev mycket populära och samlade många intresserade. Mot slutet av 90-talet var trycket på kursplatserna så stort att vi fick hålla kursen 3 gånger per år.

Innehållet har inte förändrats under åren. Man kan säga att kursen gav en kort översikt och sammanfattning av en steg-1 utbildning i KBT. Det som saknades var naturligtvis det praktiska arbetet med klienter under handledning. I övrigt innehåller kursen förutom det som nämnts ovan:

  • inslag av utvecklingspsykologi, i synnerhet anknytningsteori
  • övningar som ger en känsla av hur olika basala tekniker och interventioner fungerar
  • en genomgång av relevanta forskningsresultat

En genomgången och examinerad introduktionskurs i KBT var ursprungligen ett förkunskapskrav för att få tillträde till vår steg-1 utbildning i KBT. Men i likhet med våra konkurrenter slopades kravet och kursinnehållet ”bakades” istället in i steg-1 utbildningen. Däremot utgör Introduktionskursen numera fortfarande en utmärkt orientering i KBT och en betydelsefull merit vid ansökan om en utbildningsplats på steg-1.

Egil Linge, Introduktionskurs i KBT på Kognio
Egil Linge föreläser på vår introduktionskurs i KBT, Grand Hotell i Lund 2013

Ulla Hoppe, Introduktionskurs i KBT på Kognio
Ulla Hoppe föreläser på vår introduktionskurs i KBT, Grand Hotell i Lund 2013

Efter professor Perris bortgång i början av 2000-talet tog psykolog Egil Linge, TV4´s expert i ”Malou Efter 10”, över veckokurserna tillsammans med fil.dr. Ulla Hoppe. Deras gedigna undervisning var mycket uppskattad, men trots lärarnas karismatiska framtoning lyckades vi för ett antal år sedan inte längre få tillräckligt många sökande. Vi drog slutsatsen att marknaden var mättad och tog beslutet att avsluta samarbetet med Egil och Ulla.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse för introduktionskurser i KBT och därför har Kognio återupptagit traditionen, om än i mindre omfattning, med ett nytt lärarpar, leg. psykologerna Anna Pardo och Jens Knutsson. Anna och Jens är representanter för den nya generationen KBT-terapeuter med en ovanligt stark förmåga att översätta vetenskapligt förankrade teoretiska modeller till praktiskt hantverk i konkreta terapier. Jens är kursföreståndare på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet och både han och Anna är efterfrågade handledare i KBT.

Läs mer om vår introduktionskurs i KBT