En introduktion till KBT

En introduktion till KBT

Introduktionskursen i KBT har en lång historia. Första gången kursen hölls i Sverige var i Umeå 1987 och gavs av psykiater och professor Carlo Perris. Två år senare gavs den också i Landskrona i samband med bildandet av ett nytt behandlingshem för patienter med schizofrena störningar. Intresset för KBT formligen exploderade och skapade ett stort behov att utbilda personal från hela södra Sverige. På initiativ av professor Perris bildades därför Kognitiva utbildningsenheten (nuvarande Kognio – Centrum för KBT) i vars regi introduktionskurserna kom att erbjudas regelbundet minst två gånger per år.

Kursen hade redan 1987 samma form och innehåll som nu. Under fem kursdagar fick deltagarna en orientering i KBT, dess historia, samt teori och kliniska tillämpningar. Framför allt fokuserades på hur man arbetar med KBT vid ångest- och depressiva tillstånd samt komplex problematik – personlighetsstörning och psykos.

Första upplagan av introduktionskurs i KBT hölls i en källarlokal på Umedalens mentalsjukhus. I Landskrona utnyttjades sjukhusets utbildningssalar och så småningom förlades kurserna till Hotell Öresunds konferenslokaler. Efter milleniumskiftet flyttade KUE till Lund där kurserna kom att hållas på Grand Hotell.

Professor Perris och leg. psykolog och docent Hjördis Perris arbetade oavbutet som lärare vid introduktionskurserna i KBT under hela 90-talet. Efterhand fick de hjälp av leg. psykolog Egil Linge. Kurserna blev mycket populära och samlade många intresserade. Mot slutet av 90-talet var trycket på kursplatserna så stort att vi fick hålla kursen 3 gånger per år.

Innehållet har inte förändrats under åren. Man kan säga att kursen gav en kort översikt och sammanfattning av en steg-1 utbildning i KBT. Det som saknades var naturligtvis det praktiska arbetet med klienter under handledning. I övrigt innehåller kursen förutom det som nämnts ovan

  • inslag av utvecklingspsykologi, i synnerhet anknytningsteori,
  • övningar som ger en känsla av hur olika basala tekniker och interventioner fungerar,
  • och en genomgång av relevanta forskningsresultat.

En genomgången och examinerad introduktionskurs i KBT var ursprungligen ett förkunskapskrav för att få tillträde till vår steg-1 utbildning i KBT. Men i likhet med våra konkurrenter slopades kravet och kursinnehållet ”bakades” istället in i steg-1 utbildningen. Däremot utgör Introduktionskursen numera fortfarande en utmärkt orientering i KBT och en betydelsefull merit vid ansökan om en utbildningsplats på steg 1.