Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

AUKTORISERAD UTBILDNING - DEN ENDA I SÖDRA SVERIGE! 

Vår instruktörsutbildning i Mindfulness är godkänd och auktoriserad av CFM (Center for Mindfulness) och ger behörighet att söka vidare till steg-3 i den professionella lärarutbildningen i MBSR. Vid sidan av Kognio är det f.n. endast CFMS i Stockholm som kan erbjuda en auktoriserad steg-2 utbildning i Mindfulness och Helena Bjuhr är en av två lärare i Sverige som godkänts av CFM att utbilda instruktörer i Mindfulness.

MBSR Fundamentals (instruktörsutbildning i Mindfulness) utgör det andra steget (steg-2) i en omfattande utbildningsplan, om 4-5 steg i mindfulness, utformad och fastställd av CFM (Center for Mindfulness) i Massachussets. Du får under 10 veckor fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att leda mindfulnessprogram. Den ger dig den nödvändiga instruktörskompetens som efterfrågas av Region Skåne för att leda patientgrupper vid regionens vårdcentraler och naturligtvis också den behörighet att integrera mindfulness i övrigt psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen omfattar deltagande som observatör i ett MBSR program (onsdagar) samt deltagande i processinriktad uppföljning (torsdagar) av MBSR programmets alla delar.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • Mindfulness som stresshantering,
 • MBSR programmets innehåll, form och metoder,
 • syften med mindfulness processer avsedda att skapas hos individen eller organisationen,
 • hur mindfulness kan integreras i klientarbetet,
 • alternativa mindfulness baserade behandlingsprogram och forskning inom området,
 • övningar i att leda och guida andra i formella och informella mindfulnessövningar,
 • övningar att utforma introduktions föreläsningar i mindfulness och kortare gruppinterventioner.

Målgrupp

Instruktörsutbildningen i Mindfulness riktar sig till dig som

 • har genomgått 8-veckors MBSR (eller MBKT) som vill få behörighet att självständigt leda patientgrupper i MBSR/MBKT,
 • vill komplettera din psykoterapeututbildning med färdigheter att användas i kortare mindfulness baserade program och kunna integrera Mindfulness i ditt behandlingsarbete,
 • önskar få behörighet att söka vidare till steg-3 i mindfulnessutbildningen, - Advanced Teacher Training (ATT), och få en fördjupad lärarkompetens.

Sjukgymnaster, psykologer, läkare, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, sjuksköterskor, socionomer, HR personal m.fl. är välkomna.

Behörighet

För behörighet till instruktörsutbildningen i Mindfulness krävs att du

 • tidigare deltagit i ett MBSR program (eller MBCT- program),
 • har en egen meditations och yogapraktik sedan en tid,
 • har deltagit i minst ett 5 dagars tyst lärarlett retreat i Vipassana traditionen – med godkänd/auktoriserad meditationslärare.

Kompletterande handlingar. Kompletterande handlingar som styrker behörighet skickas senast sista anmälningsdag till Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund alt. med e-post till anmalan@kognio.se.

Kurslitteratur

Kabat - Zinn, Jon. 2013. Full Catastrophe Living, ISBN: 9780749958411 (bekostas av deltagaren).
Helena Bjuhr

Helena Bjuhr. Leg. psykolog, certifierad yogalärare, certifierad MBSR lärare och Teacher Trainer av Center For Mindfulness in Medicine vid University of Massachusetts (CFM) - en garanti för högsta internationell standard. Helena har även handledarutbildning i MBSR och Mindfulness av Center for Mindfulness, Bangor University.

Helena har lång erfarenhet av att leda MBSR program. Hon var dessutom först i världen med att, inom ramen för ett vetenskapligt projekt, live och online använda MBSR programmet som en behandlingsintervention. Resultaten var positiva och finns publicerade i vetenskapliga artiklar.

Under 2017 deltog Helena tillsammans med 30 andra certifierade MBSR lärare från 15 länder, i en första utbildning i sitt slag: Train the Trainer. Den gav henne behörighet att utbilda framtidens MBSR lärare i alla utbildningssteg fram till certifiering. Hon är nu en av två Teacher Trainers i Sverige.

Helena forskar kring och behandlar med MBSR programmet. Hon lär ut MBSR programmet till patienter inom hälso- och sjukvård, till organisationer och till professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare. 

En otroligt värdefull kurs som har massor att ge till dig som möter människor, oberoende av yrke, kön eller ålder.
Carl Johan Höijer | läkare
Denna MBSR Fundamentals ger på mycket kort tid, 10 veckor, en väl strukturerad och genomarbetad professionell grund för arbete som MBSR instruktör.Kursen är en lämplig utgångspunkt för senare vidareutbildning till MBSR lärare.
anonym | LEG. PSYKOLOG/LEG. PSYKOTERAPEUT
En utbildning som ger fördjupad självinsikt samt en stabil grund att utgå ifrån i mötet/vården av människor inom vård och omsorg. En för mig med många år som yrkesverksam, mycket givande utbildning.
Kristina Olsson| LEG. sjuksköterska
Jag är fantastiskt glad att jag tog chansen och gick MBSR för Helena igen. Dels för Helenas varma personlighet + engagemang + kompetens - dels för MBSR i sig är så starkt fungerande för mig, det är på riktigt! Andas, yoga, närvarande  
anonym

CFM - Center for Mindfulness

Center for Mindfulness, vid University of Massachussets, USA, grundades av professor Jon Kabat-Zinn. Redan 1979 skapade Kabat-Zinn den berömda the Stress Reduction Clinic vid Medical School i Massachussets och det var här han utvecklade 8-veckors­programmet, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), som fått världsomspännande spridning.  Läs mer
 Plats. Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.
Ansökan
Instruktörsutbildning mindfulness

 Start

Prel. våren 2023

 Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

 Tid

Ons 17.00-19.30 & tors 16.45-19.45

 Heldagsretreat

Obligatorisk närvaro vid en heldags tyst retreat efter tillfälle 6

 Pris

18 150 kr (22 687,5 kr inkl. moms)

 Omfattning

Programmet pågår under 10 veckor

 Ingår

Nedladdningsbara guidade övningar för egenträning, samt annat undervisningsmaterial

 Kurslitteratur

Kabat - Zinn, Jon. 2013. Full Catastrophe Living (bekostas av deltagaren)

 Kursintyg

Utfärdas efter genomförd utbildning

 Kontakta oss

 Sista anmälningsdag

Prel. våren 2023

 Ansökan

Instruktörsutbildning mindfulness

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

AUKTORISERAD UTBILDNING - DEN ENDA I SÖDRA SVERIGE! 

Vår instruktörsutbildning i Mindfulness är godkänd och auktoriserad av CFM (Center for Mindfulness) och ger behörighet att söka vidare till steg-3 i den professionella lärarutbildningen i MBSR. Vid sidan av Kognio är det f.n. endast CFMS i Stockholm som kan erbjuda en auktoriserad steg-2 utbildning i Mindfulness och Helena Bjuhr är en av två lärare i Sverige som godkänts av CFM att utbilda instruktörer i Mindfulness.

 Start

Prel. våren 2023

 Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

 Tid

Ons 17.00-19.30 & tors 16.45-19.45

 Heldagsretreat

Obligatorisk närvaro vid en heldags tyst retreat efter tillfälle 6

 Pris

18 150 kr (22 687,5 kr inkl. moms)

 Omfattning

Programmet pågår under 10 veckor

 Ingår

Nedladdningsbara guidade övningar för egenträning, samt annat undervisningsmaterial

 Kursintyg

Utfärdas efter genomförd utbildning

 Kontakta oss

 Sista anmälningsdag

Prel. våren 2023

 Ansökan

Länk till ansökningsformulär finns längst ner på sidan

MBSR Fundamentals (instruktörsutbildning i Mindfulness) utgör det andra steget (steg-2) i en omfattande utbildningsplan, om 4-5 steg i mindfulness, utformad och fastställd av CFM (Center for Mindfulness) i Massachussets. Du får under 10 veckor fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att leda mindfulnessprogram. Den ger dig den nödvändiga instruktörskompetens som efterfrågas av Region Skåne för att leda patientgrupper vid regionens vårdcentraler och naturligtvis också den behörighet att integrera mindfulness i övrigt psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen omfattar deltagande som observatör i ett MBSR program (onsdagar) samt deltagande i processinriktad uppföljning (torsdagar) av MBSR programmets alla delar.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • Mindfulness som stresshantering,
 • MBSR programmets innehåll, form och metoder,
 • syften med mindfulness processer avsedda att skapas hos individen eller organisationen,
 • hur mindfulness kan integreras i klientarbetet,
 • alternativa mindfulness baserade behandlingsprogram och forskning inom området,
 • övningar i att leda och guida andra i formella och informella mindfulnessövningar,
 • övningar att utforma introduktions föreläsningar i mindfulness och kortare gruppinterventioner.

Målgrupp

Instruktörsutbildningen i Mindfulness riktar sig till dig som

 • har genomgått 8-veckors MBSR (eller MBKT) som vill få behörighet att självständigt leda patientgrupper i MBSR/MBKT,
 • vill komplettera din psykoterapeututbildning med färdigheter att användas i kortare mindfulness baserade program och kunna integrera Mindfulness i ditt behandlingsarbete,
 • önskar få behörighet att söka vidare till steg-3 i mindfulnessutbildningen, - Advanced Teacher Training (ATT), och få en fördjupad lärarkompetens.

Sjukgymnaster, psykologer, läkare, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, sjuksköterskor, socionomer, HR personal m.fl. är välkomna.

Behörighet

För behörighet till instruktörsutbildningen i Mindfulness krävs att du

 • tidigare deltagit i ett MBSR program (eller MBCT- program),
 • har en egen meditations och yogapraktik sedan en tid,
 • har deltagit i minst ett 5 dagars tyst lärarlett retreat i Vipassana traditionen – med godkänd/auktoriserad meditationslärare.

Kompletterande handlingar. Kompletterande handlingar som styrker behörighet skickas senast sista anmälningsdag till Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund alt. med e-post till anmalan@kognio.se.

Kurslitteratur

Kabat - Zinn, Jon. 2013. Full Catastrophe Living, ISBN: 9780749958411 (bekostas av deltagaren).
Helena Bjuhr

Helena Bjuhr. Leg. psykolog, certifierad yogalärare, certifierad MBSR lärare och Teacher Trainer av Center For Mindfulness in Medicine vid University of Massachusetts (CFM) - en garanti för högsta internationell standard. Helena har även handledarutbildning i MBSR och Mindfulness av Center for Mindfulness, Bangor University.

Helena har lång erfarenhet av att leda MBSR program. Hon var dessutom först i världen med att, inom ramen för ett vetenskapligt projekt, live och online använda MBSR programmet som en behandlingsintervention. Resultaten var positiva och finns publicerade i vetenskapliga artiklar.

Under 2017 deltog Helena tillsammans med 30 andra certifierade MBSR lärare från 15 länder, i en första utbildning i sitt slag: Train the Trainer. Den gav henne behörighet att utbilda framtidens MBSR lärare i alla utbildningssteg fram till certifiering. Hon är nu en av två Teacher Trainers i Sverige.

Helena forskar kring och behandlar med MBSR programmet. Hon lär ut MBSR programmet till patienter inom hälso- och sjukvård, till organisationer och till professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare. 

En otroligt värdefull kurs som har massor att ge till dig som möter människor, oberoende av yrke, kön eller ålder.
Carl Johan Höijer | läkare
Denna MBSR Fundamentals ger på mycket kort tid, 10 veckor, en väl strukturerad och genomarbetad professionell grund för arbete som MBSR instruktör.Kursen är en lämplig utgångspunkt för senare vidareutbildning till MBSR lärare.
anonym | LEG. PSYKOLOG/LEG. PSYKOTERAPEUT
En utbildning som ger fördjupad självinsikt samt en stabil grund att utgå ifrån i mötet/vården av människor inom vård och omsorg. En för mig med många år som yrkesverksam, mycket givande utbildning.
Kristina Olsson| LEG. sjuksköterska
Jag är fantastiskt glad att jag tog chansen och gick MBSR för Helena igen. Dels för Helenas varma personlighet + engagemang + kompetens - dels för MBSR i sig är så starkt fungerande för mig, det är på riktigt! Andas, yoga, närvarande  
anonym

CFM - Center for Mindfulness

Center for Mindfulness, vid University of Massachussets, USA, grundades av professor Jon Kabat-Zinn. Redan 1979 skapade Kabat-Zinn den berömda the Stress Reduction Clinic vid Medical School i Massachussets och det var här han utvecklade 8-veckors­programmet, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), som fått världsomspännande spridning.  Läs mer
 Plats. Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.
Ansökan
Instruktörsutbildning i Mindfulness

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

AUKTORISERAD UTBILDNING - DEN ENDA I SÖDRA SVERIGE! 

Vår instruktörsutbildning i Mindfulness är godkänd och auktoriserad av CFM (Center for Mindfulness) och ger behörighet att söka vidare till steg-3 i den professionella lärarutbildningen i MBSR. Vid sidan av Kognio är det f.n. endast CFMS i Stockholm som kan erbjuda en auktoriserad steg-2 utbildning i Mindfulness och Helena Bjuhr är en av två lärare i Sverige som godkänts av CFM att utbilda instruktörer i Mindfulness.

 Start

Prel. våren 2023

 Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

 Tid

Ons 17.00-19.30 & tors 16.45-19.45

 Heldagsretreat

Obligatorisk närvaro vid en heldags tyst retreat efter tillfälle 6

 Pris

18 150 kr (22 687,5 kr inkl. moms)

 Omfattning

Programmet pågår under 10 veckor

 Ingår

Nedladdningsbara guidade övningar för egenträning, samt annat undervisningsmaterial

 Kursintyg

Utfärdas efter genomförd utbildning

 Kontakta oss

 Sista anmälningsdag

Prel. våren 2023

 Ansökan

Länk till ansökningsformulär finns längst ner på sidan

MBSR Fundamentals (instruktörsutbildning i Mindfulness) utgör det andra steget (steg-2) i en omfattande utbildningsplan, om 4-5 steg i mindfulness, utformad och fastställd av CFM (Center for Mindfulness) i Massachussets. Du får under 10 veckor fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att leda mindfulnessprogram. Den ger dig den nödvändiga instruktörskompetens som efterfrågas av Region Skåne för att leda patientgrupper vid regionens vårdcentraler och naturligtvis också den behörighet att integrera mindfulness i övrigt psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen omfattar deltagande som observatör i ett MBSR program (onsdagar) samt deltagande i processinriktad uppföljning (torsdagar) av MBSR programmets alla delar.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • Mindfulness som stresshantering,
 • MBSR programmets innehåll, form och metoder,
 • syften med mindfulness processer avsedda att skapas hos individen eller organisationen,
 • hur mindfulness kan integreras i klientarbetet,
 • alternativa mindfulness baserade behandlingsprogram och forskning inom området,
 • övningar i att leda och guida andra i formella och informella mindfulnessövningar,
 • övningar att utforma introduktions föreläsningar i mindfulness och kortare gruppinterventioner.

Målgrupp

Instruktörsutbildningen i Mindfulness riktar sig till dig som

 • har genomgått 8-veckors MBSR (eller MBKT) som vill få behörighet att självständigt leda patientgrupper i MBSR/MBKT,
 • vill komplettera din psykoterapeututbildning med färdigheter att användas i kortare mindfulness baserade program och kunna integrera Mindfulness i ditt behandlingsarbete,
 • önskar få behörighet att söka vidare till steg-3 i mindfulnessutbildningen, - Advanced Teacher Training (ATT), och få en fördjupad lärarkompetens.

Sjukgymnaster, psykologer, läkare, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, sjuksköterskor, socionomer, HR personal m.fl. är välkomna.

Behörighet

För behörighet till instruktörsutbildningen i Mindfulness krävs att du

 • tidigare deltagit i ett MBSR program (eller MBCT- program),
 • har en egen meditations och yogapraktik sedan en tid,
 • har deltagit i minst ett 5 dagars tyst lärarlett retreat i Vipassana traditionen – med godkänd/auktoriserad meditationslärare.

Kompletterande handlingar. Kompletterande handlingar som styrker behörighet skickas senast sista anmälningsdag till Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund alt. med e-post till anmalan@kognio.se.

Kurslitteratur

Kabat - Zinn, Jon. 2013. Full Catastrophe Living, ISBN: 9780749958411 (bekostas av deltagaren).
Helena Bjuhr

Helena Bjuhr. Leg. psykolog, certifierad yogalärare, certifierad MBSR lärare och Teacher Trainer av Center For Mindfulness in Medicine vid University of Massachusetts (CFM) - en garanti för högsta internationell standard. Helena har även handledarutbildning i MBSR och Mindfulness av Center for Mindfulness, Bangor University.

Helena har lång erfarenhet av att leda MBSR program. Hon var dessutom först i världen med att, inom ramen för ett vetenskapligt projekt, live och online använda MBSR programmet som en behandlingsintervention. Resultaten var positiva och finns publicerade i vetenskapliga artiklar.

Under 2017 deltog Helena tillsammans med 30 andra certifierade MBSR lärare från 15 länder, i en första utbildning i sitt slag: Train the Trainer. Den gav henne behörighet att utbilda framtidens MBSR lärare i alla utbildningssteg fram till certifiering. Hon är nu en av två Teacher Trainers i Sverige.

Helena forskar kring och behandlar med MBSR programmet. Hon lär ut MBSR programmet till patienter inom hälso- och sjukvård, till organisationer och till professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare. 

En otroligt värdefull kurs som har massor att ge till dig som möter människor, oberoende av yrke, kön eller ålder.
Carl Johan Höijer | läkare
Denna MBSR Fundamentals ger på mycket kort tid, 10 veckor, en väl strukturerad och genomarbetad professionell grund för arbete som MBSR instruktör.Kursen är en lämplig utgångspunkt för senare vidareutbildning till MBSR lärare.
anonym | LEG. PSYKOLOG/LEG. PSYKOTERAPEUT
En utbildning som ger fördjupad självinsikt samt en stabil grund att utgå ifrån i mötet/vården av människor inom vård och omsorg. En för mig med många år som yrkesverksam, mycket givande utbildning.
Kristina Olsson| LEG. sjuksköterska
Jag är fantastiskt glad att jag tog chansen och gick MBSR för Helena igen. Dels för Helenas varma personlighet + engagemang + kompetens - dels för MBSR i sig är så starkt fungerande för mig, det är på riktigt! Andas, yoga, närvarande  
anonym

CFM - Center for Mindfulness

Center for Mindfulness, vid University of Massachussets, USA, grundades av professor Jon Kabat-Zinn. Redan 1979 skapade Kabat-Zinn den berömda the Stress Reduction Clinic vid Medical School i Massachussets och det var här han utvecklade 8-veckors­programmet, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), som fått världsomspännande spridning.  Läs mer
 Plats. Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.
Ansökan