Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

AUKTORISERAD UTBILDNING - DEN ENDA I SÖDRA SVERIGE! Vår instruktörsutbildning i Mindfulness är godkänd och auktoriserad av CFM (Center for Mindfulness) och ger behörighet att söka vidare till steg-3 i den professionella lärarutbildningen i MBSR. Vid sidan av Kognio är det f.n. endast CFMS i Stockholm som kan erbjuda en auktoriserad steg-2 utbildning i Mindfulness och Helena Bjuhr är en av två lärare i Sverige som godkänts av CFM att utbilda instruktörer i Mindfulness.

Instruktörsutbildning i Mindfulness

 MBSR Fundamentals (instruktörsutbildning i Mindfulness) utgör det andra steget (steg-2) i en omfattande utbildningsplan, om 4-5 steg i mindfulness, utformad och fastställd av CFM (Center for Mindfulness) i Massachussets. Du får under 10 veckor fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att leda mindfulnessprogram. Den ger dig den nödvändiga instruktörskompetens som efterfrågas av Region Skåne för att leda patientgrupper vid regionens vårdcentraler och naturligtvis också den behörighet att integrera mindfulness i övrigt psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen omfattar deltagande som observatör i ett MBSR program (torsdagar) samt deltagande i processinriktad uppföljning (fredagar) av MBSR programmets alla delar.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • Mindfulness som stresshantering,
 • MBSR programmets innehåll, form och metoder,
 • syften med mindfulness processer avsedda att skapas hos individen eller organisationen,
 • hur mindfulness kan integreras i klientarbetet,
 • alternativa mindfulness baserade behandlingsprogram och forskning inom området,
 • övningar i att leda och guida andra i formella och informella mindfulnessövningar,
 • övningar att utforma introduktions föreläsningar i mindfulness och kortare gruppinterventioner.

Målgrupp

Instruktörsutbildningen i Mindfulness riktar sig till dig som

 • har genomgått 8-veckors MBSR (eller MBKT) som vill få behörighet att självständigt leda patientgrupper i MBSR/MBKT,
 • vill komplettera din psykoterapeututbildning med färdigheter att användas i kortare mindfulness baserade program och kunna integrera Mindfulness i ditt behandlingsarbete,
 • önskar få behörighet att söka vidare till steg-3 i mindfulnessutbildningen, - Advanced Teacher Training (ATT), och få en fördjupad lärarkompetens.

Sjukgymnaster, psykologer, läkare, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, sjuksköterskor, socionomer, HR personal m.fl. är välkomna.

Behörighet

För behörighet till instruktörsutbildningen i Mindfulness krävs att du

 • tidigare deltagit i ett MBSR program (eller MBCT- program),
 • har en egen meditations och yogapraktik sedan en tid,
 • har deltagit i minst ett 5 dagars tyst lärarlett retreat i Vipassana traditionen – med godkänd/auktoriserad meditationslärare.
Undantag retreat. Undantag från retreat kan göras om du under tiden som Fundamentals pågår genomför ett retreat, alternativt senast 3 månader efter avslutad utbildning. Kontakta kursledaren för mer information.
Kompletterande handlingar. Kompletterande handlingar som styrker behörighet skickas senast sista anmälningsdag till Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund alt. med e-post till anmalan@kognio.se.

Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om utbildningen


En otroligt värdefull kurs som har massor att ge till dig som möter människor, oberoende av yrke, kön eller ålder.

Carl Johan Höijer
LÄKARE

Denna MBSR Fundamentals ger på mycket kort tid, 10 veckor, en väl strukturerad och genomarbetad professionell grund för arbete som MBSR instruktör.Kursen är en lämplig utgångspunkt för senare vidareutbildning till MBSR lärare.

Anonym
LEG. PSYKOLOG/LEG. PSYKOTERAPEUT
En utbildning som ger fördjupad självinsikt samt en stabil grund att utgå ifrån i mötet/vården av människor inom vård och omsorg. En för mig med många år som yrkesverksam, mycket givande utbildning.
Kristina Olsson
leg. ssk

Jag är fantastiskt glad att jag tog chansen och gick MBSR för Helena igen. Dels för Helenas varma personlighet + engagemang + kompetens - dels för MBSR i sig är så starkt fungerande för mig, det är på riktigt! Andas, yoga, närvarande  

Anonym

Kurslitteratur

Kabat - Zinn, Jon. 2013. Full Catastrophe Living, ISBN: 9780749958411 (bekostas av deltagaren).

Santorelli, Saki. 2000. Heal Thy Self: Lessons on Mindfulness in Medicine, ISBN: 9780609805046 (bekostas av deltagaren).

CFM - Center for Mindfulness

Center for Mindfulness, vid University of Massachussets, USA, grundades av professor Jon Kabat-Zinn. Redan 1979 skapade Kabat-Zinn den berömda the Stress Reduction Clinic vid Medical School i Massachussets och det var här han utvecklade 8-veckors­programmet, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), som fått världsomspännande spridning.  Läs mer

Kursledare och föreläsare

Helena Bjuhr är leg. psykolog, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer.

Helena såväl forskar kring, behandlar med och lär ut MBSR programmet, till patienter inom hälso- och sjukvård, till organisationer och till professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare.  Genom sitt engagemang i forskning kring effekt av MBSR program och andra mindfulness baserade interventioner, har hon efter mer än 20 år hittat en unik väg att kombinera sin bakgrund som kliniskt verksam psykolog med det egna intresset för meditations- och yogapraktik.

Helena är certifierad MBSR instruktör/lärare av världens mest ansedda institution för mindfulness utbildningar: Center For Mindfulness, UMASS. Under 2017 deltog Helena tillsammans med 30 andra certifierade MBSR lärare från 15 länder, i en första utbildning i sitt slag: Train the Trainer. Den gav henne behörighet att utbilda framtidens MBSR lärare i alla utbildningssteg fram till certifiering. Hon är nu en av två Teacher Trainers i Sverige.

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen. Parkeringsmöjligheter finns i närheten, både utomhus och i parkeringshus. 

Kontakta kursledaren


0733-18 90 09
helena@mindfulnessakademin.se
AnmälanLänk till anmälningsformulär

Dela vår instruktörsutbildning i Mindfulness

Instruktörsutbildning i Mindfulness - MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr
 • Start

  Prel. våren 2022

 • Plats

  Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund

 • Tider

  Tors kl. 17.00 - 19.30 & fre kl. 12.30 - 15.30

 • Omfattning

  Utbildningen pågår under 10 veckor

 • Kursavgift

  17 900 kr (22 375 kr inkl. moms)

 • Kursintyg

  Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg/utbildningsbevis

 • Kontakta kursledaren

  Helena Bjuhr - 0733-18 90 09 | helena@mindfulnessakademin.se

 • Sista anmälningsdag

  Prel. våren 2022

 • Anmälan

  Länk till anmälningsformulär


Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.
Instruktörsutbildning i Mindfulness - MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

AUKTORISERAD UTBILDNING - DEN ENDA I SÖDRA SVERIGE! Vår instruktörsutbildning i Mindfulness är godkänd och auktoriserad av CFM (Center for Mindfulness) och ger behörighet att söka vidare till steg-3 i den professionella lärarutbildningen i MBSR. Vid sidan av Kognio är det f.n. endast CFMS i Stockholm som kan erbjuda en auktoriserad steg-2 utbildning i Mindfulness och Helena Bjuhr är en av två lärare i Sverige som godkänts av CFM att utbilda instruktörer i Mindfulness.

 • Start

  Prel. våren 2022

 • Plats

  Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund

 • Tider

  Tors kl. 17.00 - 19.30 & fre kl. 12.30 - 15.30

 • Omfattning

  Utbildningen pågår under 10 veckor

 • Kursavgift

  17 900 kr (22 375 kr inkl. moms)

 • Kursintyg

  Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg/utbildningsbevis

 • Kontakta kursledaren

  Helena Bjuhr - 0733-18 90 09 | helena@mindfulnessakademin.se

 • Sista anmälningsdag

  Prel. våren 2022

 • Anmälan

  Länk till anmälan finns längst ner på sidan


Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals (instruktörsutbildning i Mindfulness) utgör det andra steget (steg-2) i en omfattande utbildningsplan, om 4-5 steg i mindfulness, utformad och fastställd av CFM (Center for Mindfulness) i Massachussets. Du får under 10 veckor fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att leda mindfulnessprogram. Den ger dig den nödvändiga instruktörskompetens som efterfrågas av Region Skåne för att leda patientgrupper vid regionens vårdcentraler och naturligtvis också den behörighet att integrera mindfulness i övrigt psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen omfattar deltagande som observatör i ett MBSR program (torsdagar) samt deltagande i processinriktad uppföljning (fredagar) av MBSR programmets alla delar.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • Mindfulness som stresshantering,
 • MBSR programmets innehåll, form och metoder,
 • syften med mindfulness processer avsedda att skapas hos individen eller organisationen,
 • hur mindfulness kan integreras i klientarbetet,
 • alternativa mindfulness baserade behandlingsprogram och forskning inom området,
 • övningar i att leda och guida andra i formella och informella mindfulnessövningar,
 • övningar att utforma introduktions föreläsningar i mindfulness och kortare gruppinterventioner.

Målgrupp

Instruktörsutbildningen i Mindfulness riktar sig till dig som

 • har genomgått 8-veckors MBSR (eller MBKT) som vill få behörighet att självständigt leda patientgrupper i MBSR/MBKT,
 • vill komplettera din psykoterapeututbildning med färdigheter att användas i kortare mindfulness baserade program och kunna integrera Mindfulness i ditt behandlingsarbete,
 • önskar få behörighet att söka vidare till steg-3 i mindfulnessutbildningen, - Advanced Teacher Training (ATT), och få en fördjupad lärarkompetens.

Sjukgymnaster, psykologer, läkare, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, sjuksköterskor, socionomer, HR personal m.fl. är välkomna.

Behörighet

För behörighet till instruktörsutbildningen i Mindfulness krävs att du

 • tidigare deltagit i ett MBSR program (eller MBCT- program),
 • har en egen meditations och yogapraktik sedan en tid,
 • har deltagit i minst ett 5 dagars tyst lärarlett retreat i Vipassana traditionen – med godkänd/auktoriserad meditationslärare.
Undantag retreat. Undantag från retreat kan göras om du under tiden som Fundamentals pågår genomför ett retreat, alternativt senast 3 månader efter avslutad utbildning. Kontakta kursledaren för mer information (Scrolla ner för kontaktuppgifter).
Kompletterande handlingar. Kompletterande handlingar som styrker behörighet skickas senast sista anmälningsdag till Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund alt. med e-post till anmalan@kognio.se.

Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om utbildningen


En otroligt värdefull kurs som har massor att ge till dig som möter människor, oberoende av yrke, kön eller ålder.

Carl Johan Höijer
LÄKARE

Denna MBSR Fundamentals ger på mycket kort tid, 10 veckor, en väl strukturerad och genomarbetad professionell grund för arbete som MBSR instruktör.Kursen är en lämplig utgångspunkt för senare vidareutbildning till MBSR lärare.

Anonym
LEG. PSYKOLOG/LEG. PSYKOTERAPEUT
En utbildning som ger fördjupad självinsikt samt en stabil grund att utgå ifrån i mötet/vården av människor inom vård och omsorg. En för mig med många år som yrkesverksam, mycket givande utbildning.
Kristina Olsson
leg. ssk

Jag är fantastiskt glad att jag tog chansen och gick MBSR för Helena igen. Dels för Helenas varma personlighet + engagemang + kompetens - dels för MBSR i sig är så starkt fungerande för mig, det är på riktigt! Andas, yoga, närvarande  

Anonym

Kurslitteratur

Kabat - Zinn, Jon. 2013. Full Catastrophe Living, ISBN: 9780749958411 (bekostas av deltagaren).

Santorelli, Saki. 2000. Heal Thy Self: Lessons on Mindfulness in Medicine, ISBN: 9780609805046 (bekostas av deltagaren).

CFM - Center for Mindfulness

Center for Mindfulness, vid University of Massachussets, USA, grundades av professor Jon Kabat-Zinn. Redan 1979 skapade Kabat-Zinn den berömda the Stress Reduction Clinic vid Medical School i Massachussets och det var här han utvecklade 8-veckors­programmet, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), som fått världsomspännande spridning.   Läs mer

Kursledare och föreläsare

Helena Bjuhr är leg. psykolog, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer.

Helena såväl forskar kring, behandlar med och lär ut MBSR programmet, till patienter inom hälso- och sjukvård, till organisationer och till professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare.  Genom sitt engagemang i forskning kring effekt av MBSR program och andra mindfulness baserade interventioner, har hon efter mer än 20 år hittat en unik väg att kombinera sin bakgrund som kliniskt verksam psykolog med det egna intresset för meditations- och yogapraktik.

Helena är certifierad MBSR instruktör/lärare av världens mest ansedda institution för mindfulness utbildningar: Center For Mindfulness, UMASS. Under 2017 deltog Helena tillsammans med 30 andra certifierade MBSR lärare från 15 länder, i en första utbildning i sitt slag: Train the Trainer. Den gav henne behörighet att utbilda framtidens MBSR lärare i alla utbildningssteg fram till certifiering. Hon är nu en av två Teacher Trainers i Sverige.

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.  Parkeringsmöjligheter finns i närheten, både utomhus och i parkeringshus. 

Kontakta kursledaren


0733-18 90 09
helena@mindfulnessakademin.se
AnmälanLänk till anmälningsformulär
Image

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Dela vår instruktörsutbildning i Mindfulness

Instruktörsutbildning i Mindfulness - MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr

AUKTORISERAD UTBILDNING - DEN ENDA I SÖDRA SVERIGE! Vår instruktörsutbildning i Mindfulness är godkänd och auktoriserad av CFM (Center for Mindfulness) och ger behörighet att söka vidare till steg-3 i den professionella lärarutbildningen i MBSR. Vid sidan av Kognio är det f.n. endast CFMS i Stockholm som kan erbjuda en auktoriserad steg-2 utbildning i Mindfulness och Helena Bjuhr är en av två lärare i Sverige som godkänts av CFM att utbilda instruktörer i Mindfulness.

 • Start

  Prel. våren 2022

 • Plats

  Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund

 • Tider

  Tors kl. 17.00 - 19.30 & fre kl. 12.30 - 15.30

 • Omfattning

  Utbildningen pågår under 10 veckor

 • Kursavgift

  17 900 kr (22 375 kr inkl. moms)

 • Kursintyg

  Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg/utbildningsbevis

 • Kontakta kursledaren

  Helena Bjuhr - 0733-18 90 09 | helena@mindfulnessakademin.se

 • Sista anmälningsdag

  Prel. våren 2022

 • Anmälan

  Länk till anmälan finns längst ner på sidan


Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om utbildningen.

En otroligt värdefull kurs som har massor att ge till dig som möter människor, oberoende av yrke, kön eller ålder.

Carl Johan Höijer
LÄKARE

Denna MBSR Fundamentals ger på mycket kort tid, 10 veckor, en väl strukturerad och genomarbetad professionell grund för arbete som MBSR instruktör.Kursen är en lämplig utgångspunkt för senare vidareutbildning till MBSR lärare.

Anonym
LEG. PSYKOLOG/LEG. PSYKOTERAPEUT
En utbildning som ger fördjupad självinsikt samt en stabil grund att utgå ifrån i mötet/vården av människor inom vård och omsorg. En för mig med många år som yrkesverksam, mycket givande utbildning.
Kristina Olsson
leg. ssk

Jag är fantastiskt glad att jag tog chansen och gick MBSR för Helena igen. Dels för Helenas varma personlighet + engagemang + kompetens - dels för MBSR i sig är så starkt fungerande för mig, det är på riktigt! Andas, yoga, närvarande  

Anonym

Kurslitteratur

Kabat - Zinn, Jon. 2013. Full Catastrophe Living, ISBN: 9780749958411 (bekostas av deltagaren).

Santorelli, Saki. 2000. Heal Thy Self: Lessons on Mindfulness in Medicine, ISBN: 9780609805046 (bekostas av deltagaren).

CFM - Center for Mindfulness

Center for Mindfulness, vid University of Massachussets, USA, grundades av professor Jon Kabat-Zinn. Redan 1979 skapade Kabat-Zinn den berömda the Stress Reduction Clinic vid Medical School i Massachussets och det var här han utvecklade 8-veckors­programmet, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), som fått världsomspännande spridning.   Läs mer

Kursledare och föreläsare

Helena Bjuhr är leg. psykolog, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer.

Helena såväl forskar kring, behandlar med och lär ut MBSR programmet, till patienter inom hälso- och sjukvård, till organisationer och till professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare.  Genom sitt engagemang i forskning kring effekt av MBSR program och andra mindfulness baserade interventioner, har hon efter mer än 20 år hittat en unik väg att kombinera sin bakgrund som kliniskt verksam psykolog med det egna intresset för meditations- och yogapraktik.

Helena är certifierad MBSR instruktör/lärare av världens mest ansedda institution för mindfulness utbildningar: Center For Mindfulness, UMASS. Under 2017 deltog Helena tillsammans med 30 andra certifierade MBSR lärare från 15 länder, i en första utbildning i sitt slag: Train the Trainer. Den gav henne behörighet att utbilda framtidens MBSR lärare i alla utbildningssteg fram till certifiering. Hon är nu en av två Teacher Trainers i Sverige.

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen. Parkeringsmöjligheter finns i närheten, både utomhus och i parkeringshus. 

Kontakta kursledaren


0733-18 90 09
helena@mindfulnessakademin.se
AnmälanLänk till anmälningsformulär
Image

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Dela vår instruktörsutbildning i Mindfulness

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Kognio - Centrum för KBT

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!
Läs mer och registrera dig
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Kognio - Centrum för KBT

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!
Läs mer och registrera dig
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Kognio - Centrum för KBT

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!
Läs mer och registrera dig