Ett exempel på levande studentinflytande

Ett exempel på levande studentinflytande på Kognio!

Jan-Erik Nilsson Institutionsstyrelsen, Steg 1 KBT

På Kognio fattas beslut om utbildningsfrågor av institutionsstyrelsen. Denna består av representanter för utbildningsledningen, lärare och handledare samt eleverna på våra steg-1 utbildningar.

Vid institutionsstyrelsens sammanträde vid Kognio den 27 september 2016 beslöts, med två röstberättigade elevrepresentanter närvarande, att anpassa reglerna för egenterapin till psykologprogrammets i Lund nyligen reducerade timantal: 30 timmar individualterapi alt. 60 timmar gruppterapi.

Individualterapin kan delas upp i två delar, men minst 15 timmar måste vara individualterapi i KBT medan övrig tid kan ersättas med alternativ individualterapi (t.ex. psykodynamisk terapi) eller gruppterapi (t.ex. MBSR; mindfulnessbaserat stressreduktionsprogram). Förutsättningen är som alltid att terapin ges av en legitimerad psykoterapeut.

Valet stod mellan fyra alternativ:

  1. att behålla kravet på 50 timmar
  2. att helt slopa kravet på egenterapi
  3. att sänka kravet på individuell egenterapi till 20 timmar samt övrig tid i grupphandledning av personlig karaktär
  4. att reducera till totalt 30 timmar individualterapi enligt ovan

I diskussionen som föregick beslutet framkom att eleverna diskuterat frågan i kursgrupperna. De hade där fått mandat att rösta för det sista alternativet, med motiveringen att egenterapin behövs. Den behövs för att få ökad självkännedom och för att lära sig av sin terapeut som förebild och modell.

Sammanträdets protokoll