Krav egenterapi

Förändrade krav på egenterapi

Jan-Erik Nilsson Egenterapi, Institutionsstyrelsen, Steg-1 i KBT

För att anpassa oss till andra utbildningsanordnare, bl.a. institutionen för psykologi och socialhögskolan vid Lunds Universitet, har Kognio, efter beslut i institutionsstyrelsen, infört ändrade krav på egenterapi för den grundläggande utbildningen i KBT (Steg-1). Från och med oktober 2016 stipuleras 30 timmar individuell egenterapi eller 60 timmar i gruppterapi.