När vi sätter oss ner med Hewad närmar han sig slutet av sin tredje termin på Kognio. Hewad är socionom och arbetar idag som familjebehandlare i Tomelilla. Han går utbildningen tillsammans med en kollega, och Hewad berättar att deras chef strävar efter att fler i arbetslaget ska få steg 1-kompetens inom KBT. Tidigare har Hewad bland annat jobbat inom SiS och HVB. Utöver sin socionomutbildning är han även utbildad jurist. 

”Jag möter människor i både behandlings- och utredningssyfte”, berättar Hewad. ”Det kan röra sig om både vuxna och familjer.  Där kan finnas en social problematik, ett riskbruk eller beroende”. Hewad och hans kollegor är sk. första linje-kontakten för klienter som befinner sig i en rad olika livsskeden. Inledningsvis får klienterna stödsamtal, och ibland räcker det med dessa. Andra gånger krävs mer omfattande insatser, som en utredning, samverkan med andra aktörer och en längre behandling.

Hewad berättar att öppenvården i Tomelilla inte formellt arbetar med KBT som det ser ut idag. Han tror däremot att detta är på väg att ändras. ”Jag och min kollega är bland de allra första”, konstaterar Hewad, och lägger till att det är helt logiskt att man satsar på en så evidensbaserad metod som KBT. “Jag har börjat så smått att integrera KBT med mina nuvarande familjer. Och det gynnar inte bara dem. Jag växer också, och blir bättre på det jag gör. Min kompetens breddas”. 

Jag saknade skattningsformulär innan, utan att egentligen veta om det. Det är en pusselbit som har fallit på plats. Nu försöker jag tänka hur jag kan använda min nya kompetens i de ärenden som jag arbetar med.

KBT-kompetens är någonting som Hewad tror skulle behövas mer av inom socialtjänsten. En sak han tidigt lärde sig under utbildningen och integrerade i sitt arbete är användandet av olika skattningsformulär. ”Jag saknade det innan, utan att egentligen veta om det. Det är en pusselbit som har fallit på plats. Nu försöker jag tänka hur jag kan använda min nya kompetens i de ärenden som jag arbetar med. Så jag har egentligen inte bara utbildningsklienter inom min steg 1, mina vanliga klienter är också en del i utvecklingen. Jag har fått en ny struktur.”. 

Hewad hade länge funderat och velat gå en steg 1-utbildning i KBT. Att det blev Kognio föll sig naturligt eftersom han har bekanta som har gått sin steg 1 här och som rekommenderade utbildningen. Han passade också på att besöka Kognio innan han fattade sitt beslut och presenterade det för sin arbetsgivare. Att studera i Lund, där han även bor, är en bonus. Att de är två från samma arbetsplats som läser steg 1 på Kognio samtidigt ser Hewad som någonting mycket positivt. De blir varandras bollplank och stöttar varandra när ny kunskap ska implementeras på arbetsplatsen. Att Hewad och hans kollega Emma snart har steg 1-kompetens har öppnat upp för nya möjligheter på jobbet. Båda två har fått nya ansvarsområden. “KBT är en resa som bara har börjat, och det ska bli spännande att se vart den tar mig!”, konstaterar han. 

Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down