Gull-Britt: Absolut den trevligaste och mest stimulerande utbildning jag gått

Intervju med Gull-Britt Dahlman

Intervju med Gull-Britt Dahlman som går sista terminen på vår steg 1 utbildning i KBT.

Vad har du för yrkesbakgrund?

Jag är sjuksköterska och universitetsadjunkt och har under många år undervisat på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, främst om smärta och smärtbehandling. Utöver arbetet på universitetet har jag tagit emot smärtpatienter i egen mottagning.

Mitt intresse för smärtbehandling ledde mig in på KBT och en dröm att utbilda mig till KBT-terapeut. När jag valde att gå i pension passade jag på att förverkliga denna dröm och sökte till Kognio.

Vilka färdigheter har du utvecklat under utbildningens gång?

Jag har sedan tidigare en utbildning i relationshandledning vilket varit en del av mitt arbete på universitetet men KBT-utbildningen har gett mig ytterligare en dimension för mellanmänskliga möten. Som lärare gillade jag att göra upp en plan för att uppnå målen och i samråd med studenter välja vägen mot målet. Denna strategi är väldigt lik KBT-terapeutens arbete och passar mig därför extra bra. Att följa klienten på vägen mot utveckling, självinsikt och tillfrisknande är en ynnest och oerhört stimulerande.

Steget att påbörja en ny utbildning vid min ålder var inte lätt att ta men idag när jag just avslutat utbildningen känner jag mig både glad och stolt över att jag vågade. Absolut den trevligaste och mest stimulerande utbildning jag gått.

Läs mer om vår steg 1 utbildning i KBT