Fysisk aktivitet lika effektiv som psykoterapi för depression?

Fysisk aktivitet psykoterapo

(Fortsatt debatt om socialstyrelsens nationella riktlinjer)

Ja, det hävdar två forskare och en läkarstudent vi KI i senaste numret av Läkartidningen (Lakartidningen.se 2017-02-07). I några studier har motion visat sig ha ”jämförbara” effekter med psykoterapi vid lindrig till måttlig depression. Dessvärre uppges inte vilken typ av psykoterapi man jämför med. Om det är psykodynamisk terapi (PDT) som åsyftas blir påståendet begripligt. Det finns nämligen ingen evidens för PDT vid depressionsbehandling. Sedan kan man ju fråga sig vilken typ av, eller hur, fysisk aktivitet kan hjälpa. Ta t.ex. depressivitet i samband med relationskriser? Kanske gemensamma promenader för parterna i den krisande relationen? Ja, hellre det än var för sig, med ett viktigt tillägg – att lyssna på varandra!

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT