PTSD Tetris

Mer om Tetris och PTSD

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT

I studien av Emily Holmes och hennes forskargrupp användes Tetris-spel för att behandla personer som nyss varit med om en trafikolycka. Interventionen gavs inom sex timmar efter olyckan och medan patienterna ännu befann sig på akutmottagningen. Resultaten efter en vecka var mycket lovande och visade att antalet ”flash-backs” minskade snabbare hos de som spelat Tetris. Ytterligare och större studier behövs emellertid för att följa upp denna och för att undersöka effekterna på längre sikt.

Studien bygger på intressanta upptäckter att återinlagring (rekonsolidering) av nyss aktiverade minnesbilder (genom t.ex. samtal eller visualiseringsbehandling) kan störas eller avbrytas så att minnena helt eller delvis försvinner. I tetris-studien hade den mentala aktiviteten som dataspelet krävde en sådan störande effekt på minnets rekonsolidering. Denna forskning öppnar upp för nya tankar och hypoteser om vad det verksamma kan vara i sådana vanligt förekommande behandlingar som exponering, bearbetande samtal, visualisering etc. Kort sagt alla interventioner som aktiverar ångestladdade minnesbilder.

Vetenskapsradions veckomagasin

Forskning i KBT på Kognio