KBT levererad över nätet ger snabbare bot? Intervju med Catharina Strid

KBT levererad över nätet ger snabbare bot?

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT

Ja, det är vad leg psykolog och psykoterapeut Catharina Strid funnit stöd för i sin nyligen framlagda doktorsavhandling. I en intervju (17/4, 2017) av Göteborgspostens journalist Jennie Lorentsson berättar hon att ”internetbaserad KBT och fysisk träning, i det här fallet olika pass på Friskis & Svettis, snabbare ger förbättrad hälsa än sedvanlig behandling hos primärvården”. Efter 12 veckors behandling hade 60 % av patienterna i två av tre grupper, de som fått terapi över nätet och de som istället ”gympat” med Friskis & Svettis, uppnått ett förbättrat psykiskt mående jämfört med 35 % för patienter som fick primärvårdens sedvanliga behandling. Detta innebär inte att vårdcentralens arbete är utan verkan men tar betydligt längre tid för att uppnå samma resultat som nätterapin och fysisk träning.

Läs artikeln

Om författaren


Jan-Erik Nilsson

Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning på KBT